HZS: Za sebou má viacero úspešných projektov za milióny eur z eurofondov


Dátum: 30.12.2023

Obrázok k aktualite HZS: Za sebou má viacero úspešných projektov za milióny eur z eurofondov
Horská záchranná služba (HZS) priviedla za posledných dvanásť mesiacov do cieľa viacero úspešných projektov. Z fondov Európskej únie čerpala na ich realizáciu takmer 19,5 milióna eur. Projekty boli zamerané na minimalizáciu rizík a následkov lavínového nebezpečenstva, vytvorenie horského špecializovaného záchranného modulu i rekonštrukciu rádiovej siete HZS.

Ďalšie financie sa týkali aj výstavby novej základňovej stanice v oblastnom stredisku Západné Tatry Juh v Žiarskej doline, nákupu motorových vozidiel či motorových štvorkoliek. Horskí záchranári o tom informovali na svojej internetovej stránke. Všetky projekty boli financované formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. „S cieľom minimalizovať riziká a následky vyplývajúce z lavínového nebezpečenstva bol v januári 2023 úspešne ukončený projekt, ktorý umožnil vybudovať sieť dvadsiatich piatich nových automatických meteorologických staníc,“ uviedla HZS. Zároveň sa jej podarilo inovovať sieť devätnástich už existujúcich, umožňujú sledovať rizikové faktory v reálnom čase. Súčasťou projektu sú tiež nová meteodatabáza vrátane serverového vybavenia a aktualizovaný meteoportál HZS. „Horská záchranná služba týmto projektom tiež nadobudla stacionárny a mobilný preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín, ktoré pomáhajú najmä pri zvýšenom riziku a fungujú ako mechanizmus na predchádzanie vzniku extrémnych lavín,“ ozrejmila. „Horský špecializovaný záchranný modul“ je zase názov projektu, ktorého cieľom bolo vytvoriť záchrannú kapacitu určenú pre nasadenie v horskom prostredí pri mimoriadnych udalostiach.

„Pozostáva z piatich špecializovaných terénnych vozidiel s výbavou, výstrojom a vyškoleným odborným záchranným tímom, vrátane záchranných psov. Modul môže byť použitý ako prídavná časť iného špecializovaného záchranného modulu u nás, ale i v zahraničí,“ konkretizovali horskí záchranári. V decembri boli ukončené hlavné realizačné aktivity rekonštrukcie rádiovej siete HZS. Cieľom bolo podľa horských záchranárov vybudovať komplexný digitálny rádiový systém na hlasovú a dátovú komunikáciu v horských oblastiach a aj mimo nich. „Zvýši sa tak efektivita informačného toku a zabezpečí komunikácia so zložkami integrovaného záchranného systému, ale aj s ďalšími zložkami, s ktorými Horská záchranná služba spolupracuje," vysvetlila. Projekt zahŕňa tiež dve mobilné dispečerské pracoviská, ktoré môžu byť využité v mimoriadnych situáciách. Okrem toho pribudla horským záchranárom nová základňová stanica v oblastnom stredisku Západné Tatry Juh v Žiarskej doline, autá i štvorkolky. Zvýši sa tak podľa nich úroveň operačnej mobility, bezpečnosť transportu pacientov a tiež záchranárov. Financie išli aj na podporu výcviku členov HZS, napríklad aj rozšírením materiálno-technickej základne výstavbou budovy Nízke Tatry – Jasná. Horská záchranná služba zároveň informovala, že zatiaľ neukončila všetky obstarávania týkajúce sa zariadenia Lifeseeker. To je navrhované na pátranie a záchrany, zariadenie vytvorí lokálnu mobilnú sieť a submetricky identifikuje zapnutý mobilný telefón.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu