Hurbanovo zmodernizovalo dve základné školy za vyše 183.000 eur


Dátum: 19.06.2022

Obrázok k aktualite Hurbanovo zmodernizovalo dve základné školy za vyše 183.000 eur
Mesto Hurbanovo zmodernizovalo Základnú školu s Materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským a Základnú školu Nám. Konkolyho–Thege č. 2 v Hurbanove. V školách vznikli nové učebne pre vyučovanie informačno-komunikačných technológií a prírodovedné učebne. Investícia zahŕňala aj drobné stavebné a udržiavacie práce, dovybavenie učební počítačovou a edukačnou technikou, didaktickými pomôckami z oblastí biológie, chémie a prírodovedy, ako aj špecializovanými laboratórnymi pracoviskami pre žiakov a pedagógov. Informovala o tom radnica.

Samospráva získala na realizáciu projektu dotáciu z eurofondov. Celkové oprávnené výdavky v oboch projektoch presiahli 183.000 eur. Z nich 156.000 eur tvorila dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 18.000 eur dotácia z rozpočtu Slovenskej republiky. Prijímateľ sa na výdavkoch podieľal investíciami vo výške 9000 eur. Nepredvídané a neoprávnené výdavky projektu presiahli sumu 10.000 eur.

Cieľom modernizácie škôl je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov prepojením teoretického a praktického vzdelávania realizáciou obnovy odborných učební a ich materiálno-technickým dovybavením.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu