Humenné: Rozsiahla revitalizácia vnútrobloku na najmladšom sídlisku je hotová


Dátum: 24.11.2021

Obrázok k aktualite Humenné: Rozsiahla revitalizácia vnútrobloku na najmladšom sídlisku je hotová

Prvá etapa stavby Revitalizácia Sídliska pod Sokolejom. Komplex rekreačno-oddychovej zóny na Partizánskej ulici je prístupný pre všetky vekové kategórie – rodičov s deťmi, mládeži i seniorom. Sídlisko sa zmodernizovalo kompletnou rekonštrukciou, dbalo aj na ekologické parametre aplikovaním environmentálnych prvkov. Nové prostredie zlepšilo bývanie pre viac ako 2 100 obyvateľov, lákadlom bude najmä v teplotne príjemnom období aj pre návštevníkov sídliska.

 

Predmetom revitalizácie prvej etapy bol vnútroblokový priestor medzi troma 8-podlažnými obytnými blokmi s celkovou plochou približne 1,85 hektárov. Nachádza sa v juhovýchodnom rohu sídliska a dotýka sa ulíc SNP a Partizánska. Cieľom projektu bolo vytvoriť plnohodnotné, funkčné a esteticky vyvážené prostredie pre obyvateľov 636 bytov a návštevníkov sídliska. Vďaka jeho obnove sa tak aj prostredníctvom aplikácie environmentálnych prvkov zlepší kvalita života v meste.

 

Revitalizácia trvala trinásť mesiacov (20.9.2020 – 20.10.2021), na štyri mesiace (na prelome rokov) bola prerušená z dôvodu nevhodných poveternostných a klimatických podmienok v zimnom období a vyhlásenia núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Obnova najmladšieho humenského sídliska pozostávala nielen z úpravy stavebných plôch, ale aj z osadenia novej drobnej architektúry. Kapacita parkovacích plôch sa rozšírila na 57 osobných vozidiel, vytvorilo sa aj 8 samostatných parkovacích miest pre imobilných. Rekonštrukciou prešla komunikácia pre peších, vybudovali sa športové plochy – dve väčšie ihriská, štyri detské ihriská. Renovované bolo oplotenie multifunkčného ihriska. V rámci obnovy bol osadený nový mestský mobiliár – 35 lavičiek, 4 súpravy na sedenie, 17 smetných košov či 5 stojanov na bicykle. Vybudované sú dve stojiská na komunálny odpad a pôvodné verejné osvetlenie bolo nahradené novými LED svietidlami. Súčasťou priestoru sídliska je po novom betónový stôl na stolný tenis, okolie spestrí vo vegetačnom období aj nová zeleň (stromy, kry, rastliny) či prírodné jazierko s fontánou, osvetlením a dreveným mólom.

 

Prírodné jazierko je aktuálne ohradené bezpečnostným oplotením, bez fontán.
„Projekt neriešil zábrany na móle, na čo obyvatelia sídliska upozorňovali. Mesto Humenné z vlastných finančných zdrojov zrealizuje pri jazierku i na móle oplotenie architektonicky podobné. Fontány sú nateraz uskladnené, spustené budú na jar budúceho roka,“ povedal Slavomír Jančík z Odboru koncepcie a rozvoja mesta.

 

Samospráva taktiež na náklady Technických služieb mesta Humenné v jarných mesiacoch zatrávni revitalizované plochy.

 

Projekt bol realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Zhotoviteľ stavby: Eurovia SK, a.s. Košice
Cena stavby: 499 503 eur

 

V uplynulom volebnom období sa na Sídlisku pod Sokolejom nezaznamenali prakticky žiadne investičné akcie. Súčasnosť ráz najmladšieho humenského sídliska výrazne mení.


Skočiť na hlavné menu