Hospodárska prognóza z jari 2023: Lepší výhľad v prostredí pretrvávajúcich výziev


Dátum: 15.05.2023

Obrázok k aktualite Hospodárska prognóza z jari 2023: Lepší výhľad v prostredí pretrvávajúcich výziev
Európske hospodárstvo naďalej preukazuje odolnosť v náročnom globálnom kontexte. Nižšie ceny energie, zmiernenie obmedzení dodávok a silný trh práce podporili v prvom štvrťroku 2023 mierny rast, čím sa rozptýlili obavy z recesie. Tento lepší než očakávaný začiatok roka zvyšuje vyhliadky rastu hospodárstva EÚ na 1,0 % v roku 2023 (0,8 % v zimnej priebežnej prognóze) a na 1,7 % v roku 2024 (1,6 % v zime). 

Očakáva sa, že HDP na Slovensku vzrastie v roku 2023 o 1,7 %, čo bude podporené výraznou expanziou investícií, a o 2,1 % v roku 2024, a to najmä v dôsledku oživenia vývozu, keďže sa očakáva, že sa odstránia prekážky v dodávateľskom reťazci. Keďže ceny energie boli väčšinou pevne stanovené v roku 2022, konvergencia s trhovými cenami má viesť k stlačeniu inflácie na 10,9 % v roku 2023 a 5,7 % v roku 2024. Predpokladá sa, že nové opatrenia vrátane opatrení zameraných na zmiernenie vysokých cien energie povedú v roku 2023 k zvýšeniu deficitu verejných financií na 6,1 % HDP.
 
Podrobnosti:

Tlačová správa
Hospodárska prognóza pre Slovensko


Skočiť na hlavné menu