Holíč realizuje projekt Hony, lovy a hostiny z programu Interreg


Dátum: 04.05.2022

Obrázok k aktualite Holíč realizuje projekt Hony, lovy a hostiny z programu Interreg
Mesto Holíč spoločne s mestom Hrušovany nad Jevišovkou realizuje v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika projekt s názvom Hony, lovy a hostiny. TASR o tom informoval hovorca mesta Jaroslav Čársky

V rámci projektu sa zrealizujú štyri hlavné aktivity. "Prvou aktivitou bolo vyhľadávanie potrebných informácií o histórii poľovníctva. Výstupy boli zhrnuté v komplexnej správe. V súčasnosti sa začali realizovať stavebné práce na rekonštrukcii miestnosti, nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti Mestského múzea v Holíčskom zámku, ktorá vznikne na účel vytvorenia výstavy o poľovníctve a následne sa stane aj stálou expozíciou múzea," uviedol primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.

V mesiaci jún sa uskutoční seminár, na ktorom budú odprezentované informácie o histórii poľovníctva. "Taktiež sa cieľovým skupinám odprezentujú aj informácie o atraktivitách, ktoré obaja partneri ponúkajú. V mesiaci júl je plánované zorganizovanie a odprezentovanie výstavy zameranej na tému poľovníctva, ktorá bude pozostávať z výstavnej kolekcie poľovníckych artefaktov ako sú zbrane, trofeje a podobne," informovala Nikol Lazíciusová z mestského úradu.

Na projekt mesto získalo nenávratné finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 35.175 eur. Z finančných prostriedkov EÚ mesto získalo 29.898,75 eura, zo štátneho rozpočtu SR 3517,50 eura a samospráva prispeje sumou vo výške 1758,75 eura.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu