Historický železničný tunel v Bratislave


Dátum: 25.06.2021

Obrázok k aktualite Historický železničný tunel v Bratislave
Železničná sieť v hlavnom meste sa dočká modernizácie. Tunel pri hlavnej stanici čaká v najbližších dvoch rokoch rekonštrukcia. Železniciam Slovenskej republiky, ako oprávnenému žiadateľovi európskych zdrojov, to umožní vyzvanie na národný projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v celkovej výške 4 170 984 eur. Vyzvanie odsúhlasila ministerka investícií Veronika Remišová a vyhlási ho Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

„Aby sme mohli využiť naplno ekologický potenciál železničnej dopravy, musí byť moderná a spoľahlivá. Preto musíme investovať nielen do vozového parku, ale aj do železničnej infraštruktúry. Neraz ide už o historické objekty, ktoré dodnes dobre slúžia, ale potrebujú náročné opravy. V tomto smere Slovensku výrazne pomáhajú aj európske zdroje,“ povedala vicepremiérka Remišová, ktorej rezort plní funkciu Centrálneho koordinačného orgánu pre eurofondy. 

Zámerom projektu je rekonštrukcia a následná modernizácia tunelového ostenia Bratislavského tunela č. 2. Medzi iným je jej cieľom odstrániť súčasné presakovanie vody, ktoré spôsobuje poruchy. Tie, obzvlášť pri elektrifikovanej trati, ohrozujú jej bezpečnosť a plynulosť dopravy. Po dokončení prestavby bude tunel nielen suchý, ale aj bezpečnejší a zároveň sa predĺži aj jeho životnosť. Modernizácia je naplánovaná na  roky 2022 a 2023.

Bratislavský tunel č.2 susedí s historickým Bratislavským tunelom č.1 známym ako Lamačský tunel č. I. Lamačský tunel vybudovali v rokoch 1844 až 1848 a s celkovou dĺžkou 704 m bol v tom čase jedným z najdlhších v Európe. Potreba druhej koľaje viedla k výstavbe nového susedného tunela č.2, známeho ako Lamačský tunel č. II. Začal sa raziť v decembri 1900 a do prevádzky ho odovzdali v októbri 1902. Je dlhý 596 m.
 
 
Skočiť na hlavné menu