Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa


Dátum: 22.03.2022

Obrázok k aktualite Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa
Názov: Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa

Krátky popis: Projekt Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry“ zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov, zlepšenie dostupnosti, sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, podporu rozvoja voľnočasových aktivít šetrných voči životnému prostrediu, zdravý životný štýl a aktívny oddych. Trasa Cesty vedie historicko-kultúrnymi krajinami okolo Tatier: Podhradie, Spiš, Liptov a Orava. Okrem oddelených cyklistických chodníkov (hlavne s asfaltovým povrchom) sa buduje infraštruktúra Cesty okolo Tatier: miesta oddychu a vyhliadkové body, kde sú osadené prístrešky a servisné cyklostojany, tzv. oddychové zóny s rekreačným a športovým vybavením, parkoviská P+B a početné informačné tabule, ktoré približujú unikátne historické a prírodné pamiatky regiónu. III. Etapa realizácie Cesty okolo Tatier prinesie 26 kilometrov nových trás a tiež iné investície.
PLSK_cesta okolo Tatier_1
Prijímateľ:  Vedúci partner: EZÚS Tatry s.r.o., Partner projektu: Mesto Spišská Belá, Obec Hniezdne, Obec Huncovce, Obec Veľká Lomnica, GMINA CZARNY DUNAJEC, MIASTO NOWY TARG, GMINA NOWY TARG, GMINA ŁAPSZE NIŻNE

Celkové oprávnené náklady projektu: 4 706 601,92 €

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 4 000 611,55 € (EFRR)

Vlastné zdroje:  

Operačný program:  Interreg V-A Poľsko – Slovensko
PLSK_cesta okolo Tatier_2
Doba realizácie projektu: 1.10.2018 – 31.8.2021
 
Skočiť na hlavné menu