Harmonogram výziev 2021, ver.2


Dátum: 27.10.2021

Obrázok k aktualite Harmonogram výziev 2021, ver.2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2021, verzia 2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že dňa 27.10.2021 zverejnilo aktualizáciu Harmonogramu vyhlasovania výziev MŠVVaŠ SR ako SO pre OP II na rok 2021, verzia 2.

Zverejnenú aktualizáciu harmonogramu nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/mšvvaš-sr/harmonogramy-výziev/


Skočiť na hlavné menu