Hanušovce nad Topľou chcú zlepšiť kvalitu života na sídlisku


Dátum: 21.07.2021

Obrázok k aktualite Hanušovce nad Topľou chcú zlepšiť kvalitu života na sídlisku
Mesto Hanušovce nad Topľou chce zlepšiť kvalitu života na sídlisku. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Budovateľská schválili mestskí poslanci na svojom júlovom zasadnutí.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k prijatému materiálu, projekt bude riešiť rekonštrukciu chodníkov, výsadbu zelene, osadenie lavičiek, košov, stojanov na bicykle, informačných tabúľ, kvetináčov a vybudovanie detských ihrísk, multifunkčného ihriska, dvoch dažďových záhrad a kontajnerového stojiska.

Predpokladané výdavky investičného zámeru predstavujú sumu takmer 292.000 eur, spolufinancovanie samosprávy vyčíslili na viac ako 14.500 eur. Mesto je pripravené financovať aj prípadné neoprávnené výdavky.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu