Fond malých projektov podporí 23 aktivít v pohraničí s Maďarskom


Dátum: 28.05.2021

Obrázok k aktualite Fond malých projektov podporí 23 aktivít v pohraničí s Maďarskom
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého spoluzakladateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), tento rok schválilo 23 projektov v slovensko-maďarskom pohraničí s celkovou podporou 1,2 milióna eur. Finančný príspevok v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko získali občianske združenia, mestá a obce, neziskové organizácie či regionálne rozvojové agentúry. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.

Schválené cezhraničné projekty kladú dôraz na aktivity, ako je organizovanie cyklotúr, trhov, táborov či vzdelávacích programov. Ide aj o aktivity zamerané na tvorbu spoločných odborných programov v oblasti vzdelávania, kultúry, turizmu, ochrany prírody, vydávanie brožúr, vypracovanie stratégií a štúdií, organizovanie spoločných podujatí medzi obcami s cieľom vytvorenia spolupráce medzi mladými ľuďmi, tvorbu a realizáciu programov pre deti a turistov či organizovanie festivalov a súťaží.

Vzdelávacie programy a programy na podporu podnikania pre mladých ľudí sa budú realizovať na území maďarskej Sabolčsko-satmársko-berežskej župy a Košického kraja. „Vďaka podpore vzniknú napríklad spoločné cezhraničné dopravné programy pre deti materských škôl a školákov v obciach Bükkábrány a Jablonove nad Turňou. Rozvoj cezhraničného prírodného dedičstva vďaka obci Magyarnándor a obci Vinica posilní atraktivitu a turistický význam oboch oblastí,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Projekt obcí Ruská a Vámosújfalu zahŕňa spoločné kultúrne podujatia a workshopy. Vytvorenie tokajskej a gemerskej turistickej trasy podľa vzoru talianskych vínnych ciest s návštevami pamätihodností, kultúrnymi a športovými podujatiami pomôže aj ekonomickému rozvoju týchto dvoch regiónov. Finančné prostriedky získal napríklad aj projekt so zameraním na ochranu kultúrno-historického a ľudového dedičstva regiónov Novohrad a Heves.

V poradí tretia výzva v rámci programu bola určená pre východnú programovú oblasť, ktorá zahŕňa Košický a Banskobystrický kraj a maďarskú Boršodsko-abovsko-zemplínsku, Sabolčsko-satmársko-berežskú, Hevešskú a Novohradskú župu. Podľa riaditeľky EZÚS Via Carpatia Julianny Orbán Máté sa vyčerpali všetky určené finančné prostriedky.

„Teší ma, že aj v čase pandémie budú podporené ďalšie viac než dve desiatky aktivít, ktoré zvýšia atraktivitu regiónov na oboch stranách hranice, či už pôjde o projekty na území Košického kraja alebo v maďarskej prihraničnej oblasti,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu