Financovanie európskej obnovy online


Dátum: 12.06.2020

Obrázok k aktualite Financovanie európskej obnovy online

O PODUJATÍ

Piatok, 12. jún 2020 | 13:00 – 14:30
Online diskusia

Koncom mája predstavila Európska komisia návrh Fondu obnovy. Do rekonštrukcie európskej ekonomiky po koronakríze chce investovať jeden bilión eur. Peniaze má Európska komisia získať na finančných trhoch, pomocou záruk spoločného európskeho rozpočtu. Dlhové financovanie vyvoláva v EÚ protichodné reakcie, rovnako ďalšie otázky: Ako sa majú peniaze dostať k členským krajinám, prostredníctvom pôžičiek, alebo grantov? Podľa akého kľúča majú byť rozdelené?

Cieľom diskusie je hľadať efektívnu európsku odpoveď na hospodárske dôsledky koronakrízy. Zameria sa na niekoľko okruhov:

  1. Aká je v tejto diskusii pozícia Slovenska? S ktorými časťami návrhu Európskej komisie súhlasíme, ku ktorým máme výhrady?
  2. Akým spôsobom majú byť peniaze poskytnuté členským krajinám a ako majú byť rozdelené?
  3. Je dlhové financovanie obnovy jednorazovou výnimkou, nevyhnutnou vzhľadom na rozsah krízy, alebo precedensom?
  4. Mali by sa niektoré z protikrízových nástrojov stať súčasťou štandardnej výbavy EÚ?

 

DISKUTOVAŤ BUDÚ:

  • Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu (EPP)
  • Robert Hajšel, poslanec Európskeho parlamentu (S&D)
  • Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu (Renew Europe)
  • Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 

MODERÁTORKA:

  • Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

 

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie, registrujte sa tu.

 

Podujatie organizuje Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a EURACTIV Slovensko.


Skočiť na hlavné menu