Finančné príspevky na výstavbu škôl z eurofondov získajú viaceré mestské časti


Dátum: 16.12.2021

Obrázok k aktualite Finančné príspevky na výstavbu škôl z eurofondov získajú viaceré mestské časti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) schválilo nenávratné finančné príspevky z eurofondov na výstavbu škôl viacerým mestským častiam Bratislavy. Príspevok vo výške viac ako 2,2 mil eur dostane Devínska Nová Ves na projekt dostavby Základnej školy (ZŠ) Ivana Bukovčana. „Od konca 80. rokov ide o najrozsiahlejšiu investíciu do výstavby nových priestorov ZŠ," uviedol starosta mestskej časti Dárius Krajčír. Ako dodal, mestská časť zatiaľ dokáže zabezpečiť dostatok miest vo svojich základných a materských školách pre všetky deti. „Je to naša priorita a tieto schválené prostriedky nám umožnia na najbližšie roky splniť to, čo sme rodičom sľúbili. V pláne je osem nových tried a učební," dodal Krajčír.

Nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ vo výške viac ako 1,9 mil. eur schválilo ministerstvo aj Záhorskej Bystrici na rozšírenie kapacity ZŠ o osem tried nadstavbou a prístavbou jedálne. „Práce na nadstavbe a rozšírení jedálne sme už začali na jeseň tohto roka. A robíme všetko pre to, aby nové priestory mohli deti využívať od budúceho školského roka," skonštatoval starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Plánovaná nadstavba je navrhnutá v nízkoenergetickom štandarde, v interiéri budú dominovať prírodné materiály, počíta sa aj s výnimočnými svetelnými podmienkami v jednotlivých triedach.

Mestská časť Rača získa z eurofondov 2,85 mil. eur na obnovu ZŠ Plickova. Získané financie pomôžu školu zariadiť a vybudovať vonkajší areál. Práce na ZŠ Plickova prevzal v auguste 2021 zhotoviteľ stavby. Ide o najväčší a najnáročnejší projekt Rače za posledných 30 rokov. „ZŠ Plickova sa po obnove stane modernou vzdelávacou inštitúciou pre 21. storočie. Bude v nej 25 tried, 10 špecializovaných učební, jedáleň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraštruktúra. Škola by mala privítať žiakov už v septembri 2023," uviedla mestská časť.

Príspevok z eurofondov vo výške 2,7 mil. eur ziska aj Ružinov na výstavbu novej školy s telocvičňou v areáli ZŠ Medzilaborecká. Suma viac ako 2,7 mil. eur bola schválená mestskej časti Vajnory na projekt prístavby Základnej školy Kataríny Brúderovej.Vďaka tejto sume rozšíria kapacitu školy o šesť nových tried, dve odborné učebne a jednu pohybovú triedu. Súčasťou bude aj nové multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, vonkajšie učebne či workoutové ihrisko. Ide o jednu z najväčších investícií v rámci mestskej časti Vajnory.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu