Financie na projekty regionálneho rozvoja by sa mohli dodatočne zvyšovať


Dátum: 09.05.2023

Obrázok k aktualite Financie na projekty regionálneho rozvoja by sa mohli dodatočne zvyšovať
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR by mohlo dodatočne zvyšovať prostriedky vyčlenené na výzvy súvisiace s regionálnym rozvojom alebo predlžovať lehoty na predkladanie žiadostí. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania. Novela má najmä prepojiť procesy implementácie európskych štrukturálnych fondov na procesy podpory regionálneho rozvoja.

"Návrh zákona zároveň upravuje aj procesné náležitosti, ktorými reaguje na aktuálnu situáciu nárastu cien, predovšetkým stavebných komodít, zavedením možnosti poskytovania dodatočnej dotácie za splnenia zákonom stanovených podmienok," uviedlo MIRRI v dôvodovej správe.

Znižovanie regionálnych rozdielov narazilo podľa ministerstva už od roku 2008 na paralelné a neprepojené strategické plánovanie využitia fondov Európskej únie. Novela by mala prepojiť procesy využívania európskych štrukturálnych fondov na procesy podpory regionálneho rozvoja a nastavenie nedopytového mechanizmu implementácie integrovaných územných investícií.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je tiež zvýšenie miery schopnosti strategického plánovania subjektov územnej samosprávy, ktorá je podľa MIRRI v súčasnosti nízka. Zákon spresňuje činnosti Rady partnerstva a Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja.

Novela by mala byť účinná od 15. júla tohto roka.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu