FAQ k výzve 31


Dátum: 09.07.2021

Obrázok k aktualite FAQ k výzve 31
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúci dokument:
·        FAQ k výzve 31 ( v časti pomôcky )
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2842021_vyzva-31_synergicka-podpora/

Skočiť na hlavné menu