FAQ – Často kladené otázky- OPII-VA/DP/2021/9.3-01


Dátum: 21.01.2022

Obrázok k aktualite FAQ – Často kladené otázky- OPII-VA/DP/2021/9.3-01

V rámci výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumnovývojových kaVacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 boli zverejnené FAQ – Často kladené otázky, nájdete ich tu:
https://www.opvai.sk/media/103084/naj%C4%8Dastej%C5%A1ie-kladen%C3%A9-ot%C3%A1zky-faq-v-1.pdf


Skočiť na hlavné menu