Euroúradníci sú spokojní so vzdelávaním Úradu vlády SR


Dátum: 24.07.2019

Obrázok k aktualite Euroúradníci sú spokojní so vzdelávaním Úradu vlády SR
Až 20 tematicky rôznorodých školení ponúkol v prvom polroku 2019 Úrad vlády (ÚV) SR - odbor administratívnych kapacít EŠIF (AK EŠIF) kolegom - euroúradníkom zo štátnej a verejnej správy. Odbor bol na Úrade vlády SR zriadený v roku 2016 za účelom zabezpečiť ich systematické a odborné vzdelávanie.

Cieľom vzdelávania AK EŠIF je prispieť k zvýšeniu efektívnosti a účinnosti implementácie politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014 - 2020 prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania, aktualizácie kompetencií pracovníkov a správneho priradenia školiacich aktivít ku kľúčovým kompetenciám pre danú pracovnú pozíciu.

V prvom polroku 2019 bolo odborom vyškolených cca 1740 euroúradníkov, z ktorých 880 sa zapojilo aj do pravidelného dotazníkového prieskumu spokojnosti s organizáciou a používateľským prostredím vzdelávacej aktivity (obsah vzdelávacej aktivity zrozumiteľnosť informácií, metódy a formy vzdelávania v jeho teoretickej a praktickej časti... a pod.), ako aj s úrovňou odbornosti školiteľa (odbornosť, úroveň prezentačných zručností, udržanie si pozornosti a pohotovosť pri odpovediach na otázky).

Jednotlivé otázky mohli účastníci vzdelávania hodnotiť ako v škole - známkami 1 až 5, pričom 1 predstavovala najväčšiu spokojnosť a 5 najmenšiu. Známkami 1 až 3 ohodnotilo spokojnosť s organizáciou či používateľským prostredím vzdelávacej aktivity, pričom približne 99% účastníkov oznámkovalo svoj dojem zo vzdelávacej aktivity hodnotami 1 až 3.

Približne 96% účastníkov školení vyjadrilo svoju spokojnosť s odbornosťou školiteľov, teda vo všetkých štyroch kritériách.

Záujemcovia o školenia sa môžu hlásiť na informačnom portáli: https://cpv.vlada.gov.sk/ a získavať ďalšie informácie na webovej stránke: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzdelavanie-ak-esif/).

Odbor AK EŠIF na Úrade vlády SR od roku 2016 vyškolil spolu viac než 14.400 príslušných zamestnancov štátnej a verejnej správy.
Skočiť na hlavné menu