Európsky výbor regiónov má nezastupiteľnú úlohu pri približovaní Európskej únie našim občanom


Dátum: 13.04.2022

Obrázok k aktualite Európsky výbor regiónov má nezastupiteľnú úlohu pri približovaní Európskej únie našim občanom
Dlhodobou snahou vlády SR je čo najviac priblížiť Európsku úniu (EÚ), jej orgány a fungovanie našim občanom. Aby vnímali, že to nie sú „euroúradníci“ v Bruseli, kto rozhoduje o budúcnosti Európy. Sme to my všetci, občania členských štátov, okrem iného aj vďaka aktívnej participácii na európskych politikách. Jedinečnú úlohu v tomto úsilí zohráva Európsky výbor regiónov.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu 13. apríla v Bratislave, po stretnutí s predsedom Európskeho výboru regiónov Apostolosom Tzitzikostasom.

Partneri spolu diskutovali o spôsoboch zapojenia slovenských regiónov a miest do formovania a implementácie európskych politík aj v kontexte eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Ak chceme efektívne využívať finančné prostriedky z fondov politiky súdržnosti EÚ, naše regióny nemôžu zostať mimo. Len nedávno vláda SR schválila návrh Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027, ktorý stanovuje stratégie a priority Slovenska pre efektívne čerpanie eurofondov v objeme 12,6 miliárd eur. Súčasťou sú aj Rady partnerstva pozostávajúce z členov zastupujúcich regionálnu samosprávu, miestnu samosprávu, štátnu správu a sociálno-ekonomických partnerov. Rady budú kľúčovým inštitucionálnym mechanizmom pre územný dialóg a stanovenie rozvojových cieľov na regionálnej úrovni,“ vysvetlil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Zároveň informoval partnera o dopadoch ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine na regióny a mestá Slovenska.

 „Boli to práve obce, mestá a regióny Slovenska, ktoré ako prvé pocítili výzvy spojené s príchodom ukrajinských utečencov a poskytli im prvú humanitárnu pomoc. Žiaľ, situácia na Ukrajine sa nezlepšuje, ruská agresia sa neustále stupňuje a komunálne zdroje sa postupne vyčerpávajú. Našou snahou je preto presmerovanie financií na podporu ukrajinských utečencov a to s využitím eurofondov. Očakávame v tejto záležitosti podporu predsedu Tzitzikostasa a Európskeho výboru regiónov,“  povedal  štátny tajomník M. Klus.

Európsky výbor regiónov je poradným orgánom EÚ zastupujúci európske orgány na regionálnej a miestnej úrovni. Tvoria ho zástupcovia všetkých 27 členských štátov, pričom regióny a mestá sa tak môžu zapojiť do tvorby právnych predpisov EÚ. Slovensko má vo Výbore regiónov deväť členov a vedúcim národnej delegácie je župan Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa aktívne stretnutia zúčastnil.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu