Európsky týždeň odborných zručností


Dátum: 15.09.2020

Obrázok k aktualite Európsky týždeň odborných zručností
Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy poskytujúcich ľuďom praktické zručnosti, ktoré zlepšujú ich uplatnenie na trhu práce a prispievajú k vyváženému rozvoju spoločnosti vo všetkých oblastiach. 1. júla 2020 prijala Európska komisia Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť na roky 2021 - 2027, ktorého základ tvorí zabezpečenie dostatku financií a príležitostí pre rozvoj, obnovu a zvyšovanie zručností Európanov potrebných na trhu práce.
 
Odbor európskych politík ŠIOV pri tejto príležitosti pripravil súťaž ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME – INŠPIRUJME!, ktorá je zameraná na živnostníkov, malé firmy a sociálne podniky a tiež študentské cvičné firmy, ktoré sa zameriavajú na sociálny rozmer podnikania a svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju komunity, mesta alebo regiónu a zároveň vo svojom podnikaní dbajú a aj o ochranu životného prostredia (napr. vo forme cirkulárnej ekonomiky, recyklovania materiálov, ich opätovného využívania, zodpovednej spotreby, ochrany ekosystémov, a pod.)
 
Európsky týždeň odborných zručností vyvrcholí 9. – 13. novembra 2020 a ceny výhercom súťaže odovzdá minister školstva počas slávnostného podujatia pri príležitosti odovzdania ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania v SR, ktoré sa bude konať na záver Európskeho týždňa odborných zručností dňa 13. 11. 2020 v Bratislave. Súťaž  ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME – INŠPIRUJME! trvá od 8. júla do 15. septembra 2020.
 
Informácie o súťaži nájdete na: https://www.tyzdenzrucnosti.eu/

Skočiť na hlavné menu