Európska komisia začala diskusiu o programe Digitálna Európa


Dátum: 28.08.2019

Obrázok k aktualite Európska komisia začala diskusiu o programe Digitálna Európa

Aká by mala byť úloha Európy v prebiehajúcej digitálnej transformácii európskej spoločnosti a hospodárstva? Ako najlepšie zabezpečiť, aby mohli Európania i európske podniky ťažiť z výhod, ktoré digitálne technológie ponúkajú? Európska komisia spustila diskusiu o smerovaní programu Digitálna Európa formou online prieskumu.

Európska únia zriadila na podporu digitálnej transformácie európskej spoločnosti a hospodárstva nový program financovania Digitálna Európa na roky 2021 – 2027. Prostriedky vo výške 9,2 miliardy eur sú určené na projekty v piatich kľúčových oblastiach - superpočítače, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, pokročilé digitálne zručnosti a zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti.

Aktuálne Európska komisia plánuje program Digitálnej Európy a začala diskusiu o smerovaní samotného programu na obdobie najbližších dvoch rokov. Cieľom diskusií a konzultácii je získať pohľad účastníkov na samotný program, ako aj na jeho kľúčové oblasti a priority. Svoje pripomienky a návrhy môže vyjadriť každý občan EÚ, verejný, akademický, neziskový sektor i veľké spoločnosti, a to do 25. októbra 2019. Viac informácií a odkaz na online prieskum nájdete na stránke http://ec.europa.eu.


Skočiť na hlavné menu