Európska komisia schválila zlúčenie operačných programov


Dátum: 13.12.2019

Obrázok k aktualite Európska komisia schválila zlúčenie operačných programov
Európska komisia oficiálne schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) s Operačným program Výskum a inovácie (OP VaI). Vďaka zlúčeniu pod úspešný program v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zachráni 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie.
 
„Náš rezort sa už niekoľko týždňov intenzívne pripravuje na toto zlúčenie. Naštartovali sme procesy, aby sa v čo najkratšom čase zlepšilo čerpanie a zazmluvňovanie projektov v oblasti výskumu a inovácií. Keďže pri eurofondových projektoch sme na špici v rámci Slovenska aj v rámci Európskej únie, veríme že sa nám to s pomocou našich partnerov z ministerstva školstva a hospodárstva podarí,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
Technicky ide o včlenenie OP VaI do OP II, v ktorom  vzniknú nové prioritné osi (9 až 13),  s jedným Riadiacim orgánom (ministerstvom dopravy)  a jedným Monitorovacím výborom. Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo hospodárstva SR sa stanú sprostredkovateľskými orgánmi s delegovanými právomocami na implementáciu projektov v oblastiach podpory zameraných na výskum a inovácie. Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 7, ktorá je zameraná na informatizáciu spoločnosti, zostáva naďalej Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prioritné osi 1 až 6 budú, tak ako doteraz, zamerané na rozvoj dopravy (cestná, železničná, vodná, verejná osobná doprava).
Celková alokácia zlúčeného operačného programu je vyše 8 miliárd eur, vrátane povinných zdrojov zo štátneho rozpočtu.
Počas harmonizácie systémov uskutoční MDV SR aj hĺbkový procesný audit za pomoci európskych expertov. Cieľom je nastaviť opatrenia na zlepšenie čerpania eurofondov na výskum a inovácie.   
Pôvodný operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II)  k 12.decembru 2019 vyčerpal viac ako 1,7 miliardy eur (36 percent) z celkovej alokácie 4,6 miliardy eur. V zmysle pravidla n+3 už ministerstvo dopravy, ktoré je Riadiacim orgánom OP II vysoko prekročilo svoj záväzok čerpania pre rok 2019, čím sa vytvoril priestor – po zlúčení s OP VaI – pre elimináciu prepadnutia eurofondov na výskum a inovácie.
 

Skočiť na hlavné menu