Európska komisia otvorí novú výzvu na vybudovanie bezplatných WiFi zón


Dátum: 13.03.2020

Obrázok k aktualite Európska komisia otvorí novú výzvu na vybudovanie bezplatných WiFi zón
Európska komisia (EK) opäť otvorí výzvu na vybudovanie bezplatných WiFi zón na verejne prístupných miestach miest a obcí. Výzva v rámci iniciatívy WiFi4EU bude otvorená iba jeden deň, od 17. marca 2020 od 13:00 SEČ do 18. marca do 17:00 SEČ. Obce a mestá z celého Slovenska tak majú možnosť získať podporu vo výške 15 000 eur. Podmienkou účasti je registrácia na portáli www.wifi4eu.eu.
Európska komisia pripravila tretie kolo výzvy, v rámci ktorej podporí vybudovanie verejnej WiFi siete na území miest a obcí. Podpora do výšky 15 000 eur je určená na zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete. Obec alebo mesto hradí prístup na internet, prevádzku siete po dobu 3 rokov, garantuje inštaláciu na verejne prístupných miestach, bezplatné využívanie pre obyvateľov a návštevníkov a minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbps.
V rámci aktuálneho kola výzvy bude opäť prideľovaných 15 poukážok pre každú zúčastnenú krajinu, avšak nie je obmedzený maximálny počet poukážok pre každú z nich. Celkovo sa obce a mestá budú tentokrát uchádzať o 947 poukážok, pričom podmienkou zapojenia a získania podpory je online registrácia na portáli WiFi4EU (www.wifi4eu.eu).
„Obec či mesto, ktoré má záujem o podporu, sa najskôr buď musí zaregistrovať, alebo keď už zaregistrované je z predchádzajúcich výziev, môže si upraviť svoje údaje, pričom následne mu budú zaslané emailom ďalšie informácie. Zaregistrované obce dostanú osobitný oznam a po otvorení výzvy budú musieť potvrdiť svoj záujem. Komisia vyberá príjemcov podľa zásady „kto prv príde, ten prv melie“, pričom zabezpečí geografickú rovnováhu. Teda obce budú vyberané podľa poradia, v akom predložili žiadosti, resp. potvrdili záujem,“ približuje Radoslav Repa z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý má v kompetencii oblasť informatizácie.
Všetky zaregistrované obce, s výnimkou tých, ktoré dostali poukaz v predchádzajúcich výzvach, už Európska komisia emailom informovala o dátume výzvy a v prípade potreby im pripomenula aj nutnosť skontrolovať alebo aktualizovať registračné údaje a podporné dokumenty.
Obce a mestá, ktoré EK vyberie, získavajú poukážku a musia zaručiť, že inštalácia WiFi zóny bude dokončená a samotná sieť bude spustená do 18 mesiacov od podpísania dohody o grante.
V predchádzajúcich výzvach takto poukážku získalo 254 slovenských obcí a miest, v prvom kole 93, v druhom kole 108 a v treťom 53 z tohto počtu.
Vďaka predchádzajúcim výzvam WiFi4EU mohli mestá a obce z celého územia Slovenska už v minulosti požiadať o dotáciu na zakúpenie zariadení a vybudovanie verejnej WiFi siete. Cieľom iniciatívy WiFi4U je podporiť víziu Európskej komisie, aby mala každá jedna európska obec a mesto bezplatný bezdrôtový prístup na internet do konca roka 2020. Táto iniciatíva tak pomáha vytvárať prístup k bezplatnému internetu na verejne prístupných miestach, teda na námestiach, v parkoch, v knižniciach aj v múzeách. EK sa snaží túto myšlienku dosiahnuť jednoduchými a nebyrokratickými postupmi, akými sú online žiadosti, platby prostredníctvom poukážok a nezaťažujúce monitorovanie.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spustil po vzore EK pred dvomi rokmi vlastnú výzvu „WiFi pre Teba“, ktorá má rovnaký cieľ, napomôcť v slovenských obciach a mestách zriadiť bezplatné verejné WiFi zóny (mimo bratislavského kraja). V rámci už zrealizovaných šiestich kôl sa do systému ITMS2014+ zaregistrovalo 553 žiadateľov, z toho zmluvy s ÚPVII podpísalo 375 úspešných miest a obcí, ostatné žiadosti sú aktuálne v schvaľovacom procese. Celkovo tak ÚPVII podporil zavádzanie WiFi zón na Slovensku sumou takmer 6 miliónov eur.

Viac informácií o samotnej výzve a podmienkach je dostupných aj v slovenskom jazyku na: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.
 
Oddelenie komunikácie ÚVPII

Skočiť na hlavné menu