Európska komisia nekomentuje čerpanie eurozdrojov, zodpovedajú za to členské štáty


Dátum: 01.05.2023

Obrázok k aktualite  Európska komisia nekomentuje čerpanie eurozdrojov, zodpovedajú za to členské štáty
Za efektívne čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) sú zodpovedné členské štáty, pričom nie je na Európskej komisii, aby to akokoľvek komentovala či hodnotila. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku tak reagovalo na nízku úroveň využívania eurofondov na Slovensku v programovom období 2014 až 2020 a na reálnosť využitia zvyšnej skoro tretiny zdrojov EÚ do konca tohto roka.
 
„Eurofondy fungujú na princípe zdieľaného manažmentu medzi Európskou komisiou a členskými štátmi. Za to, ako s prostriedkami Európskej únie naložia, sú zodpovedné členské štáty, keďže najlepšie poznajú svoje potreby," uviedla pre agentúru SITA vedúca tlačového tímu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková. „Európska komisia dohliada na to, aby boli prostriedky využité správne, v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a prioritami nastavenými spolu s členským štátom na začiatku programového obdobia," dodala.
 
Slovensko je členom EÚ devätnásť rokov od 1. mája 2004. „Do roku 2020 dostalo na rozvoj z európskych fondov skoro 30 miliárd eur. Patrí medzi takzvaných čistých prijímateľov finančných prostriedkov z  EÚ. To znamená, že dostáva podstatne viac peňazí, ako do spoločnej európskej kasy dáva," informovala Ludviková. Vďaka tomu sa za ostatné roky podporili stovky projektov v regionálnom rozvoji, doprave, školstve, vede a výskume, zdravotníctve či ochrane životného prostredia.
 
Slovensko využilo zo zdrojov EÚ v období rokov 2014 až 2020 k 31. marcu tohto roka vo všetkých jedenástich programoch zhruba 11,3 mld. eur, teda cez 67 % z celkovej aktuálnej alokácie takmer 16,8 mld. eur. Bez Programu rozvoja vidieka dosiahlo čerpanie skoro 10 mld. eur s podielom necelých 69 % zo 14,5 mld. eur. Kontrahované prostriedky EÚ v závere marca predstavovali celkovo takmer 16,4 mld. eur, zhruba 98 % z celkovej vyčlenenej sumy. Do konca tohto roka zostávalo z financií EÚ, bez Programu rozvoja vidieka, využiť ešte 4,53 mld. eur, čiže 31 % alokácie. Program rozvoja vidieka z dôvodu predĺženia programového obdobia v tomto prípade do 31. decembra 2022 je možné implementovať až do roku 2025. Dovtedy v ňom treba využiť ešte 959 mil. eur, teda 42 % z alokácie.
 
Z nového eurofondového obdobia 2021 až 2027 môže Slovensko získať takmer 13 mld. eur a navyše z plánu obnovy a odolnosti ďalších zhruba 6 mld. eur.   V prvom celom programovom období počas svojho členstva v EÚ, na roky 2007 až 2013 Slovensko vyčerpalo z európskych fondov takmer 10,9 mld. eur a medzi krajinami EÚ obsadilo 15. miesto v úspešnosti čerpania.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu