Európska komisia nám schválila už druhý program cezhraničnej spolupráce – na spoločné projekty v pohraničí s Českou republikou pôjde 107 miliónov eur


Dátum: 05.10.2022

Obrázok k aktualite Európska komisia nám schválila už druhý program cezhraničnej spolupráce – na spoločné projekty v pohraničí s Českou republikou pôjde 107 miliónov eur
Cezhraničná spolupráca Slovenska a Česka už má svoj nový finančný rámec. Európska komisia schválila program Interreg Slovensko - Česko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške 107 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-českom pohraničí. Úlohu riadiaceho orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prvé výzvy vyhlási začiatkom budúceho roka.
 
„Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Práve na podporu dobrých susedských vzťahov a pomoc ľuďom žijúcim v pohraničí slúžia eurofondové programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Po tom, ako Európska komisia pred pár dňami schválila program spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom, teraz pre nové programové obdobie schválila aj program spolupráce s Českou republikou a postupne budú schvaľované aj ďalšie programy. Pre Slovensko to znamená, že môžeme nabiehať na čerpanie nových eurofondov,” uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
 
„Program Interreg s Českou republikou má celkovú alokáciu takmer 107 miliónov eur a riadi ho naše ministerstvo. Práve tento program považujem za veľmi dôležitý. Máme spoločné problémy a musíme spojiť sily, aby sme ich aj spoločne riešili. Spomeňme si na tohtoročné leto - Slovensko aj Česko zažívali najväčšie sucho za niekoľko sto rokov a extrémnu vlnu horúčav. O tejto téme som hovorila aj s mojím rezortným kolegom, českým ministrom Ivanom Bartošom a dohodli sme sa, že prvé výzvy z programu Interreg Slovensko - Česko pôjdu práve do oblasti klímy, ochrany životného prostredia a prírody a prevencie rizika katastrof,” zdôraznila ministerka Remišová.
 
 
 
Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Českom:
 
  1. Životné prostredie
  2. Kultúra a cestovný ruch
  3. Inštitucionálna spolupráca
  4. Fond malých projektov, ktorý je zameraný na podporu partnerstiev a cezhraničných štruktúr, vrátane voľnočasových a záujmových aktivít
 
Na slovenskej strane program INTERREG SK – CZ zahŕňa územie Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane patrí do programu Zlínsky, Moravskosliezky a Juhomoravský kraj.
 
Do cezhraničnej spolupráce Interreg SK - CZ sa v uplynulom programovom období  2014 – 2020 investovalo 106 miliónov eur a tieto zdroje išli na podporu 151 projektov. Vďaka tomu sa, okrem iného, zrekonštruovalo 115 pamiatok a vybudovalo a zmodernizovalo viac ako 157 kilometrov cyklociest.

Skočiť na hlavné menu