Európska komisia chce pracovať transparentne, ekologicky, digitálne a účinne


Dátum: 05.12.2019

Obrázok k aktualite Európska komisia chce pracovať transparentne, ekologicky, digitálne a účinne
Európska komisia (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej mala v stredu prvú pracovnú schôdzu, v rámci ktorej predstavila svoje pracovné metódy. Tými sa bude riadiť kolégium komisárov počas nasledujúcich piatich rokov. Von der Leyenová si za priority práce členov exekutívy EÚ zvolila kolegialitu, transparentnosť a efektívnosť.

Pracovnými metódami sa zavádza niekoľko noviniek o spôsobe, akým eurokomisia pracuje, najmä pokiaľ ide o úlohu výkonných podpredsedov, vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku, ôsmich podpredsedov a skupín komisárov.

Zriadený bol aj nový orgán pre koordináciu vonkajších vzťahov - Skupina pre vonkajšiu koordináciu (EXCO) -, ktorý bude dohliadať aj na plnenie záväzkov EK vo vzťahu k uzneseniam Európskeho parlamentu. Nové pracovné metódy pripravili pôdu pre digitálnu transformáciu eurokomisie, čo znamená, že pracovné zasadnutia budú bez výstupov v podobe papierových dokumentov.

Hlavnou zásadou spolupráce v kolégiu komisárov je, že komisia prijíma rozhodnutia spoločne. Všetci jej členovia sú si rovní pri rozhodovaní a za svoje rozhodnutia sa rovnako zodpovedajú. Po prijatí rozhodnutia EK ho každý eurokomisár musí prevziať na seba, podporovať a obhajovať.

Traja výkonní podpredsedovia majú dvojakú funkciu - pôsobia ako podpredsedovia a zároveň riadia oblasť politiky, ktorá im bola pridelená. Výkonní podpredsedovia, šéf diplomacie EÚ a podpredsedovia EK sú zodpovední za politické riadenie a koordináciu práce v oblasti svojej zodpovednosti, najmä prostredníctvom tzv. "skupín komisárov".

 Von der Leyenová zriadila šesť skupín komisárov pre šesť politických priorít (Európska ekologická dohoda; Európa vhodná pre digitálny vek; Ekonomika, ktorá funguje pre všetkých; Propagácia nášho európskeho spôsobu života; Silnejšia Európa vo svete a Nový podnet pre demokraciu).

Podľa správy EK by transparentnosť mala charakterizovať prácu všetkých členov exekutívy EÚ. Sú povinní zverejniť všetky svoje stretnutia a kontakty týkajúce sa politík a rozhodovania EÚ.

Nová Európska komisia chce byť geopolitická. Pre naplnenie týchto ambícií bola vytvorená osobitná skupina (EXCO), ktorá bude mať na starosti koordináciu aspektov práce EK v oblasti vonkajších vzťahov. Skupina EXCO pred každým zasadnutím kolégia komisárov prediskutuje medzinárodné otázky a bude koordinovať stanoviská, ktoré sa majú zaujať na medzinárodných fórach alebo počas summitov.

Európska komisia chce byť otvorená pre občanov a ich zástupcov z europarlamentu a preto na svojich zasadnutiach prediskutuje každé rozhodnutie týkajúce sa registrácie európskych občianskych iniciatív. Prediskutuje a prijme rozhodnutia týkajúce sa uznesení Európskeho parlamentu a žiadostí Rady EÚ o legislatívne iniciatívy. Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič musí informovať europarlament o následných krokoch komisie do troch mesiacov od prijatia príslušného uznesenia.
Eurokomisári by mali navštíviť každý členský štát EÚ najneskôr do konca prvej polovice mandátu komisie. Očakáva sa, že sa budú pravidelne stretávať s národnými parlamentmi a zúčastňovať sa na občianskych dialógoch v celej Únii.
Kolégium komisárov bude uplatňovať zásadu jeden zákon dovnútra, jeden zákon von, čo má znížiť legislatívnu záťaž. Na uplatňovanie tejto zásady bude dohliadať Šefčovič.
Komisia chce zintenzívniť svoje úsilie o zlepšenie environmentálneho vplyvu svojich činností v oblasti spotreby energie, vody a papiera, odpadového hospodárstva a emisií CO2. Urobí tak prostredníctvom nových iniciatív v rámci svojho systému environmentálneho riadenia, zlepšeného vykonávania zásad obehového hospodárstva v ekologickom verejnom obstarávaní a posilnenia schopnosti zamestnancov prijať ekologické správanie.​


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu