Európska komisia bola, je a bude otvorená dialógu s poľnohospodármi


Dátum: 22.02.2024

Obrázok k aktualite Európska komisia bola, je a bude otvorená dialógu s poľnohospodármi
Dnes sa pred budovou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku konal protest slovenských poľnohospodárov, ktorí zároveň odovzdali svoje požiadavky adresované Európskej komisii. Európska komisia bude naďalej pokračovať v dialógu o budúcnosti európskeho a slovenského poľnohospodárstva. V období 2023 – 2027 bude európskym poľnohospodárom v rámci strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky rozdelených viac ako 300 miliárd eur. Od roku 2014 Komisia schválila aj výnimočné opatrenia vo výške 2,5 miliardy eur na podporu početných kríz v tomto odvetví. V minulom roku išlo o 500 miliónov eur na výnimočnú pomoc pre farmárov, ktorí boli zasiahnutí krízami. Európska komisia pozorne počúva poľnohospodárov a v reakcii na vzájomný dialóg prijíma viaceré opatrenia. Možnosťou krátkodobých riešení sa Komisia zaoberá už v rámci existujúcich pravidiel. Na stole je viacero návrhov: Predsedníčka Komisie sa tiež zaviazala, že pred zasadnutím Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 26. februára 2024 predloží prvé návrhy na zníženie administratívnej záťaže poľnohospodárov. Zároveň v rámci vytvoreného strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ hľadáme spoločné riešenia, ako dosiahnuť nový konsenzus na riešenie zložitejších a dlhodobejších otázok. Do tohto strategického dialógu sú zapojení zástupcovia poľnohospodárov, mladí farmári, ale aj spracovatelia potravín, zástupcovia neziskového sektora  a predstavitelia rôznych zainteresovaných subjektov z celého sektora.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
 
Skočiť na hlavné menu