Európska komisia ​ spúšťa verejnú konzultáciu pre digitálne vzdelávanie


Dátum: 17.08.2020

Obrázok k aktualite Európska komisia ​ spúšťa verejnú konzultáciu pre digitálne vzdelávanie
Európska komisia (EK) spúšťa verejnú konzultáciu k akčnému plánu digitálneho vzdelávania. Informuje o tom Zastúpenie EK na Slovensku. Cieľom akčného plánu je pripraviť občanov Európskej únie (EÚ) na „nový digitálny vek“. Využíva k nemu verejnú konzultáciu, aby vedela získať čo najviac podnetov od občanov, ale aj organizácií získaných počas pandémie koronavírusu. Zapojiť sa je možné do 4. septembra.

„Cieľom konzultácie bude získať názory respondentov na celkový dosah narušenia vzdelávania a odbornej prípravy v dôsledku pandémie COVID-19, ako aj ich očakávania súvisiace s ukončením krízových opatrení a s obdobím obnovy. Záverečná časť konzultácie pozostáva zo súboru otázok, ktorých cieľom je zistiť, ako si respondenti predstavujú digitálne vzdelávanie v Európe,“ uvádza EK. Prispieť do nej môžu vyplnením online dotazníka, ktorý je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Rovnako aj odpovede môžu respondenti zasielať vo svojom úradnom jazyku.

EK plánuje v septembri 2020 aktualizovať svoj akčný plán digitálneho vzdelávania a ďalej pracovať na podpore vzdelávania a odbornej prípravy v digitálnom veku. Nový akčný plán má byť dôležitou súčasťou nástroja obnovy Next generation EU. Komisia chce zabezpečiť, aby sa v novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania využili skúsenosti získané počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a preto otvára túto verejnú konzultáciu.

Do verejnej konzultácie je možné sa zapojiť na stránke https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation?fbclid=IwAR101vOgo6HycI4wYaUc20F1SfxPPvKpmjv7wLMel2zRCYLlcamyBekKfSQ.


Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu