Európska iniciatíva tzv. dobiehajúcich regiónov sa rozšírila o Banskobystrický kraj


Dátum: 01.04.2019

Obrázok k aktualite Európska iniciatíva tzv. dobiehajúcich regiónov sa rozšírila o Banskobystrický kraj
Zoznam tzv. catching-up regiónov, a teda dobiehajúcich regiónov, sa rozšíril o Banskobystrický kraj. Catching-up regions je iniciatívou Európskej komisie (EK), ktorá je dôležitým nástrojom na podporu a pomoc členským štátom v naštartovaní rastu, ekonomického a sociálneho rozvoja. Zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spolu s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom a zástupcom generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku EK Andreasom von Buschom podpísali memorandum o spolupráci. Banskobystrický kraj sa pridal k Prešovskému, ktorý na zozname už je.
 
Na čele Banskobystrického kraja stál štyri roky Marian Kotleba. Jeho pôsobenie a nelegálne zamestnávanie zapríčinilo, že kraj nemohol čerpať eurofondy, čo sa veľmi negatívne podpísalo na rozvoji celého regiónu. „Spôsob, akým Marian Kotleba viedol kraj a paralyzoval možnosť rozvíjať sa s pomocou eurofondov, považujem za fatálne zlyhanie. Rozvoj kraja úplne zastal. O to viac ma teší, že sa nám podarilo dostať banskobystrickú župu na zoznam dobiehajúcich regiónov. Je to krok správnym smerom, pretože to kraju pomôže vykročiť vpred,“ povedal podpredseda vlády SR Richard Raši.
 
Zapojením sa do iniciatívy pre zaostávajúce regióny sa aj v Banskobystrickom kraji vytvorí predpoklad pre významné zmeny, ktoré prispejú k tvorbe pracovných miest a zabezpečia kvalitnejší život obyvateľom kraja. „Tiež sa tu vytvoria výhodnejšie podmienky pre investičné stimuly a zvýši sa podpora pre malé a stredné podniky. Očakávame i to, že z kraja bude odchádzať menej mladých vzdelaných a rovnako sa zvýši potenciál pre rozvoj cestovného ruchu,“ vysvetlil vicepremiér R. Raši.
 
Podpisom memoranda o spolupráci všetky sa strany zaviazali, že sa vytvorí riadiaci výbor, ktorý bude dohliadať na pokrok v implementácii akčného plánu a keď to bude potrebné, navrhne riešenia. Za ÚPVII memorandum podpísala generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán (CKO) Denisa Žiláková. „Ďakujem zástupcom Európskej komisie, Svetovej banky, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja za to, že svojou prácou, expertízami a analýzami každý deň prispievajú k zmene v spravovaní regiónu. Podporujú tým tvorbu podmienok pre udržateľný rast jeho hospodárstva, príjmov, zamestnanosti a čo je kľúčové, zvyšujú kvalitu života jeho obyvateľov,“ povedala Denisa Žiláková.

Skočiť na hlavné menu