Europoslanci v CoFoE: EÚ musí byť ambicióznejšia, napríklad v digitálnej sfére


Dátum: 01.04.2022

Obrázok k aktualite Europoslanci v CoFoE: EÚ musí byť ambicióznejšia, napríklad v digitálnej sfére
Konferencia o budúcnosti Európy sa pomaly blíži do finále, jej slávnostné ukončenie je naplánované na Deň Európy – 9. mája 2022. Plénum CoFoE a deväť pracovných skupín začalo 25. a 26. marca pracovať na konečných návrhoch konferencie. Poslanci, ktorí majú v pléne svoje zastúpenie, predstavili doterajšie výsledky činnosti pracovných skupín EP a zdôraznili, že aj "najambicióznejšie návrhy občanov musia byť brané vážne". TASR prináša týždenný prehľad udalostí týkajúcich sa CoFoE.

Európa musí byť podľa niektorých z poslancov ambicióznejšia a ujať sa vedenia napríklad v oblasti digitálnej konektivity, uvádza EP v tlačovej správe. Podľa iných by mala najmä aktívnejšie podporovať malé a stredné podniky.

Delegácia europarlamentu zúčastňujúca sa na prácach konferencie pozostáva zo 108 európskych zákonodarcov pochádzajúcich zo všetkých členských krajín EÚ a všetkých politických frakcií EP.  

Poslanci v stredu zhodnotili piate plenárne zasadnutie CoFoE. Okrem europoslancov sa na ňom zúčastnili aj poslanci národných parlamentov, zástupcovia vlád členských krajín EÚ a Európskej komisie, ako aj sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych orgánov.

Analyzované návrhy vzišli z odporúčaní štyroch európskych tematických občianskych panelov a národných panelových diskusií, príspevkov z viacjazyčnej digitálnej platformy, ako aj z podnetov, ktoré vyplynuli priamo z diskusií pracovných skupín či samotného pléna CoFoE.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) navrhujú reformu európskeho volebného zákona. V pondelok s týmto návrhom prišiel Výbor EP pre ústavné veci (AFCO) na svojom zasadnutí v Bruseli, pričom tým vychádza aj v ústrety požiadavkám občanov, ktoré odzneli v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.

Za legislatívnu iniciatívu, ktorá má nahradiť súčasný európsky volebný zákon, sa vyslovilo 19 členov výboru AFCO, deviati boli proti, nikto sa hlasovania nezdržal.

Členovia výboru AFCO navrhli, aby každý volič z krajín EÚ mal dva hlasy – jeden na voľbu poslancov EP v národných volebných obvodoch a jeden vo volebnom obvode celej EÚ. Z nadnárodnej kandidátky má byť zvolených 28 europoslancov EP. Rodová rovnosť by mala byť na zoznamoch kandidátov povinná.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu