Europoslanci v CoFoE: EÚ by mala aktívnejšie podporovať malé a stredné podniky


Dátum: 01.04.2022

Obrázok k aktualite Europoslanci v CoFoE: EÚ by mala aktívnejšie podporovať malé a stredné podniky
Plénum Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) a deväť pracovných skupín začalo pracovať na konečných návrhoch konferencie. Poslanci, ktorí majú v pléne svoje zastúpenie, predstavili doterajšie výsledky činnosti pracovných skupín EP a zdôraznili, že aj "najambicióznejšie návrhy občanov musia byť brané vážne". V tejto súvislosti tiež prisľúbili, že budú hájiť výsledky práce európskych občanov počas konferencie. TASR prináša týždenný prehľad udalostí týkajúcich sa CoFoE.

Európa musí byť podľa niektorých z poslancov ambicióznejšia a ujať sa vedenia napríklad v oblasti digitálnej konektivity, uvádza EP v tlačovej správe. Podľa iných by mala najmä aktívnejšie podporovať malé a stredné podniky.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) navrhujú reformu európskeho volebného zákona. V pondelok s týmto návrhom prišiel Výbor EP pre ústavné veci (AFCO) na svojom zasadnutí v Bruseli, pričom tým vychádza aj v ústrety požiadavkám občanov, ktoré odzneli v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.

Európsky volebný zákon, ktorý platí od roku 1976 a ktorý bol pozmenený v rokoch 2002 a 2018, definuje spoločné zásady, ktoré musia rešpektovať zákony členských štátov pri voľbách do Európskeho parlamentu. Súčasný zákon však nedefinuje možnosť jednotného volebného systému platného v celej EÚ. Výbor AFCO navrhuje zaviesť spoločné minimálne volebné štandardy a aj možnosť celoúniového volebného obvodu so zoznamom nadnárodných kandidátov na europoslancov.

Za legislatívnu iniciatívu, ktorá má nahradiť súčasný európsky volebný zákon, sa vyslovilo 19 členov výboru AFCO, deviati boli proti, nikto sa hlasovania nezdržal.

Členovia výboru AFCO navrhli, aby každý volič z krajín EÚ mal dva hlasy – jeden na voľbu poslancov EP v národných volebných obvodoch a jeden vo volebnom obvode celej EÚ. Z nadnárodnej kandidátky má byť zvolených 28 europoslancov EP. Rodová rovnosť by mala byť na zoznamoch kandidátov povinná.

Celoeurópske zoznamy kandidátov by mali predkladať koalície národných politických strán, národné združenia voličov alebo európske politické strany. Tieto zoznamy budú musieť rešpektovať geografické zastúpenie, aby menšie členské štáty Únie neboli znevýhodnené. Podľa poslancov z AFCO by registráciu kandidátov na tomto zozname mal mať na starosti nový európsky volebný orgán.

Plénum Európskeho parlamentu by mohlo hlasovať o tomto návrhu už počas májového zasadnutia (2. – 5. 5.) v Štrasburgu, čiže ešte pred oficiálnym ukončením CoFoE, ktoré je naplánované na 9. mája.
 
V prípade, že väčšina poslancov EP odobrí túto legislatívnu iniciatívu, jednomyseľne ju bude musieť prijať aj Rada EÚ (ministri členských krajín) a súhlasiť s ňou budú musieť tiež všetky členské štáty v súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu