Europarlament odobril program InvestEU, zmobilizuje investície do 400 mld. eur


Dátum: 10.03.2021

Obrázok k aktualite Europarlament odobril program InvestEU, zmobilizuje investície do 400 mld. eur
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili nový program InvestEU, ktorý má za cieľ zmobilizovať verejné a súkromné investície a zjednodušiť prístup k ich financovaniu. Za predbežnú dohodu vyjednávačov EP a Rady EÚ (členské krajiny) o pravidlách fungovania nového investičného programu pomerom zahlasovalo 496 poslancov, 57 bolo proti a 144 sa zdržalo hlasovania.

Program InvestEU by mal pomocou záruky v objeme 26 miliárd eur (v bežných cenách) vyčlenenej v rozpočte EÚ zmobilizovať až 400 miliárd eur. Táto suma by mala byť v období 2021 – 2027 preinvestovaná v celej Európskej únii.

Nový program je súčasťou balíka obnovy EÚ po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur. Jeho cieľom je podporovať strategické, udržateľné a inovatívne investície, a pomôcť riešiť zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie či nedostatok investícií v cieľových sektoroch.

Program InvestEU sa zameria na podporu strategických investícií do produkcie farmaceutických výrobkov, zdravotníckych pomôcok a potrieb, ktoré sú v období pandémie nevyhnutné, ako aj komponentov a zariadení pre informačné a komunikačné technológie v EÚ. Pomôže tiež financovať udržateľné projekty s dokázateľne pozitívnym sociálnym vplyvom a vplyvom na životné prostredie a klímu.

Tieto projekty budú musieť rešpektovať zásadu "nespôsobenia významnej škody", čo znamená, že nesmú mať nepriaznivý vplyv na plnenie cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a sociálnej oblasti.

Poslanci zabezpečili, aby InvestEU prispel k dosiahnutiu cieľa vyčleniť do roka 2027 minimálne 30 % finančných prostriedkov EÚ na splnenie klimatických cieľov. Investície by mali smerovať aj na podporu malých a stredných podnikov, ktoré koronakríza tvrdo zasiahla a ktorým hrozí platobná neschopnosť.

Záruka z rozpočtu EÚ, ktorá by mala prispieť k mobilizácii dodatočných investícií vo výške 400 miliárd eur v celej Únii, sa použije na nasledovné ciele - udržateľná infraštruktúra (okolo 38 %), výskum, inovácie a digitalizácia (25 %), malé a stredné podniky (26 %), sociálne investície a zručnosti (11 %).

Európsky investičný fond (EIF), ktorý prispeje k realizácii programu InvestEU, získa navyše dodatočnú sumu vo výške 375 miliónov eur.

Po Európskom parlamente musí uvedené nariadenie schváliť aj Rada EÚ. Do platnosti vstúpi dvadsať dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu