Europarlament chce dva bilióny eur pre balík ozdravných opatrení EÚ


Dátum: 15.05.2020

Obrázok k aktualite Europarlament chce dva bilióny eur pre balík ozdravných opatrení EÚ
Európsky parlament (EP) aj v súvislosti negatívnymi dosahmi pandémie nového koronavírusu požaduje rozsiahly balík ozdravných opatrení zameraný na potreby občanov, ktorý sa bude opierať o dlhodobý rozpočet EÚ.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) a pláne hospodárskej obnovy EÚ, ktoré v piatok schválili poslanci EP.

Europoslanci upozornili, že európski občania musia byť stredobodom stratégie hospodárskej obnovy Únie, ktorej súčasťou musí byť aj silný sociálny rozmer zameraný na riešenie sociálnych a hospodárskych nerovností a potrieb osôb, ktoré kríza zasiahla najviac. Podľa ich vyjadrenia Európsky parlament bude záujmy občanov odhodlane brániť.

Podľa uznesenia EP nový Fond pre obnovu a transformáciu musí mať k dispozícii dva bilióny eur. Fond by mal byť podľa poslancov financovaný pomocou dlhodobých účelových dlhopisov obnovy zaručených silou rozpočtu EÚ.

Prostriedky z fondu by sa mali distribuovať vo forme úverov, ale najmä prostredníctvom grantov, priamych platieb na investície a majetkovej účasti. Schválený dokument zároveň varuje Európsku komisiu pred používaním finančných trikov a pochybných multiplikátorov pri prezentovaní ambicióznych hodnôt a zdôrazňuje, že v stávke je dôveryhodnosť Únie.

Ozdravný plán musí byť podľa poslancov financovaný z prostriedkov, ktoré budú do dlhodobého rozpočtu EÚ pridané nad rámec bežných a pôvodne zamýšľaných výdavkov, aby neboli ohrozené existujúce a budúce programy EÚ. Zákonodarcovia podčiarkli potrebu navýšiť VFR a zdôraznili, že zamietnu akýkoľvek návrh dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý nebude spĺňať ich požiadavky.

Prostriedky z fondu obnovy by mali byť použité na programy v rámci rozpočtu EÚ, nad ktorým má Európsky parlament dohľad a na ktorého tvorbe sa podieľa. Parlament chce byť naplno zapojený do vytvárania, prijímania a implementácie tohto fondu.

Poslanci v tejto súvislosti varovali eurokomisiu pred akýmkoľvek pokusom navrhnúť takú európsku stratégiu obnovy, ktorá by nebola založená na komunitárnej metóde, ale opierala by sa iba o medzivládne postupy.

Rozsiahly balík opatrení na obnovu ekonomiky, prijatie ktorého EP požadoval už v aprílovom uznesení, musí byť podľa europoslancov navrhnutý tak, aby jeho trvanie zodpovedalo predpokladanému hlbokému a dlhodobému vplyvu súčasnej zdravotnej krízy.

"Tento masívny balík musí transformovať naše hospodárstvo, podporiť malé a stredné podniky a zvýšiť pracovné príležitosti a zručnosti na zmiernenie vplyvu krízy na pracovníkov, spotrebiteľov a rodiny," uvádza sa v texte uznesenia.

Parlament požaduje aj uprednostňovanie investícií súvisiacich s cieľmi Európskej ekologickej dohody a digitálnej agendy a vyzýva na vytvorenie nového samostatného európskeho programu v oblasti zdravia.

V neposlednom rade poslanci EP zopakovali svoju výzvu na zavedenie koša nových vlastných zdrojov príjmov EÚ, vďaka ktorým by na zaistenie financovania budúceho VFR a Fondu obnovy a transformácie nebolo nevyhnutné zvyšovať priame príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ. Stropy príjmov EÚ sú vyjadrené v pomere k hrubému národnému dôchodku (HND) členských krajín, ktorý sa v dôsledku koronakrízy pravdepodobne výrazne zníži. Aj preto europoslanci požadujú okamžité a trvalé zvýšenie stropu vlastných zdrojov.

Európska komisia by mala do konca mája predložiť prepracovaný návrh dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 a ozdravný plán s fondom obnovy zameraný na riešenie hospodárskych dosahov krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

Platnosť aktuálneho dlhodobého rozpočtu EÚ vyprší 31. decembra 2020. Návrh nového viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027 predložila Európska komisia v máji 2018, členské krajiny sa však zatiaľ na jeho celkovej výške a prioritách nedohodli.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu