Európa bližšie ľuďom: Komisia vyhlasuje výzvu na novú sieť centier EUROPE DIRECT


Dátum: 01.07.2020

Obrázok k aktualite Európa bližšie ľuďom: Komisia vyhlasuje výzvu na novú sieť centier EUROPE DIRECT
Európska komisia dnes zverejnila výzvu na výber novej generácie siete centier Europe Direct na obdobie od 1. mája 2021 do 31. decembra 2025, ktorá je určená pre verejné inštitúcie, neziskové organizácie, či iné organizácie pôsobiace v danej oblasti.

Centrá Europe Direct majú priblížiť Európu jej obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zapojiť ich do diskusie o EÚ, jej politikách, prioritách a budúcnosti.
 
Ich úlohou bude poskytovať občanom informácie o EÚ, organizovať činnosti a aktivity v oblasti občianskej angažovanosti, ako sú lokálne občianske dialógy, spolupracovať s miestnymi partnermi a médiami, a pomáhať inštitúciám EÚ lepšie pochopiť miestne osobitosti, obavy a verejnú mienku.
 
Na roky 2021 – 2025 plánuje Európska komisia vybrať dvanásť centier Europe Direct v rôznych regiónoch Slovenska.
 
Posledný termín na podanie žiadosti je 15. október 2020, 17:00 hod.
 
Všetky informácie, pokyny a dokumenty súvisiace s touto výzvou na prekladanie návrhov,  vrátane informácie o výške grantov, sú dostupné na webovom sídle výzvy:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-sk-2020
alebo na webovej stránke Zastúpenia Európskej komisie v SR:
https://ec.europa.eu/slovakia/news/callforproposals_europedirect_2021_2025_sk .
Skočiť na hlavné menu