Eurokomisia zhodnotila národné strategické rámce členských krajín EÚ pre Rómov  


Dátum: 09.01.2023

Obrázok k aktualite Eurokomisia zhodnotila národné strategické rámce členských krajín EÚ pre Rómov  
Členské štáty s väčšou rómskou populáciou si stanovili ciele v rámci národných strategických rámcov členských štátov EÚ pre Rómov zodpovedajúce cieľom na úrovni EÚ. Podľa Európskej komisie (EK) národné ciele Maďarska a Slovenska len čiastočne zodpovedajú cieľom na úrovni EÚ. Uvádza sa to v hodnotení národných strategických rámcov členských štátov EÚ pre Rómov, ktoré EK zverejnila v pondelok, informuje spravodajca TASR v Bruseli.

Podľa EK Slovensko spolu s Českom, Chorvátskom a Španielskom poskytli národným rómskym kontaktným miestam primeraný mandát, zdroje, personálne kapacity a inštitucionálnu váhu. Na druhej strane sa však krajiny ako Slovensko, Maďarsko aj Rumunsko odkláňajú od štandardov EÚ čo sa týka opatrení na predchádzanie segregácie a prechodu rómskych žiakov zo segregovaných škôl do bežných škôl.

Strategický rámec EÚ pre Rómov má sedem cieľov, Slovensko zareagovalo na šesť z nich, s výnimkou cieľa "Znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia". Slovensko zaslalo do Bruselu svoj strategický rámec a národný akčný plán v októbri 2021.

Eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová uviedla, že členské štáty prejavili vôľu vykonať zmeny v prospech rovnosti, začlenenia a participácie Rómov, ako to uvádza odporúčanie Rady EÚ z marca 2021. "To sa však musí odraziť aj v opatreniach prijatých členskými štátmi. Preto ich vyzývam, aby prehodnotili svoje národné plány s cieľom identifikovať spôsoby, ako ich posilniť," konštatovala Dalliová. Zároveň dodala, že zavedenie správnych vnútroštátnych rámcov je len polovica úspechu, lebo na dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné konať paralelne "na rôznych úrovniach".

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu