Eurokomisia vyhlásila rok 2023 za Európsky rok zručností


Dátum: 12.10.2022

Obrázok k aktualite Eurokomisia vyhlásila rok 2023 za Európsky rok zručností
Európska komisia (EK) v stredu prijala návrh vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností. Európsky rok zručností chce EK rozvíjať v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi EÚ, sociálnymi partnermi a ďalšími inštitúciami. Spoločné úsilie by malo dať nový impulz celoživotnému vzdelávaniu. Zvyšovanie úrovne zručností má lepšie využiť potenciál európskej pracovnej sily a pomôcť ľuďom pri prechode z jedného pracovného miesta na druhé. Osobitný dôraz sa bude klásť na aktiváciu žien a mladých ľudí, zvlášť takých, ktorí nie sú zamestnaní a nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Snahou tiež bude prilákať ľudí s požadovanými zručnosťami z tretích krajín, a to zlepšením možností vzdelávania a mobility a uľahčením uznávania ich kvalifikácie. V celej EÚ budú prebiehať podujatia a osvetové kampane. V záujme koordinácie  na vnútroštátnej úrovni EK vyzýva členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora pre Európsky rok zručností.

EK upozornila, že viac ako tri štvrtiny podnikov v EÚ má problémy pri hľadaní pracovníkov s potrebnými zručnosťami. Najnovšie údaje Eurostatu naznačili, že len 37 percent dospelých sa pravidelne zapája do odbornej prípravy. Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti ukazuje, že 40 percent dospelých a každá tretia pracujúca osoba v EÚ nemajú základné digitálne zručnosti. Už v roku 2021 chýbali ľudia v 28 profesiách – od stavebníctva a zdravotnej starostlivosti až po inžinierstvo a informačné technológie.

Ďalším aspektom je slabé zastúpenie žien v profesiách a štúdiách súvisiacich s technológiami, pričom len jeden zo šiestich špecialistov v oblasti IT a jeden z troch absolventov v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky sú ženy.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu