Eurofondy znamenajú pre Slovensko aj dostupné moderné školy a kvalitné vzdelávanie


Dátum: 04.09.2023

Obrázok k aktualite   Eurofondy znamenajú pre Slovensko aj dostupné moderné školy a kvalitné vzdelávanie
Na kvalitnom školstve a vzdelávaní nám záleží. Dnes otvorili svoje brány aj desiatky základných a stredných škôl, ktoré v uplynulom období dostali podporu z eurofondov na svoju modernizáciu, rozšírenie kapacít či odborné vzdelávanie. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík a štátna tajomníčka Barbora Lukáčová symbolicky otvorili nový školský rok 2023/2024 vo Veľkom Krtíši a v Bratislave.  

„Slovensko potrebuje vzdelaných a šikovných ľudí, preto musia mať deti vo všetkých regiónoch prístup ku kvalitnému vzdelaniu, musia mať moderné a dobre vybavené školy. Rovnako aj učitelia potrebujú pracovať v dôstojnom prostredí. Podpora školstva a vzdelávania má patriť medzi priority každej vlády. A hoci naša úradnícka vláda má len obmedzený čas pôsobenia, darí sa nám túto prioritu napĺňať. Dôkazom sú prvé výzvy z nových eurofondov, ktoré sme vyhlásili v uplynulých týždňoch na podporu odborného vzdelávania na stredných školách a na komplexnú modernizáciu základných škôl,“ povedal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík na otvorení školského roka vo Veľkom Krtíši, kde navštívil Základnú školu na Poľnej ulici a Gymnázium A. H. Škultétyho.

Minister Balík zdôraznil, že eurofondy prispeli k modernizácii slovenského školstva aj v dobiehajúcom programovom období. „Z regionálneho programu IROP, ktorý riadi naše ministerstvo, sme podporili lepšie študijné podmienky pre žiakov aj pre pedagogických zamestnancov na takmer 590 základných školách po celom Slovensku. Školy dostali nové odborné učebne, knižnice či laboratóriá, energeticky zefektívnili svoje budovy, zrekonštruovali a rozšírili kuchyne, jedálne, vnútorné a vonkajšie športoviská. Tiež sme podporili stredné odborné vzdelávanie vo všetkých krajoch, vďaka čomu sme jednoznačne prepojilli potreby vzdelávania a praxe,“ doplnil minister Balík.

„Pre Bratislavský kraj, ktorý dlhodobo zápasí s nedostatkom miest pre deti v školách, bola vyhlásená výzva aj na rozšírenie kapacít. Podporu z programu IROP získalo v kraji celkovo 26 základných škôl, ktoré nielen zmodernizovali a debarierizovali svoje budovy, vystavali či zmodernizovali telocvične, jedálne a kuchyne, ale hlavne rozšírili svoje kapacity spolu zhruba o 5 000 nových miest pre žiakov. Na viacerých školách sme tak zabránili dvojzmennému vyučovaniu, ktoré tam pre nedostatok kapacít reálne hrozilo. Podporené školy navyše zaviedli do života SMART koncept – to znamená, že škola je otvorená, zelená, digitálna, partnerská a inkluzívna. Tento SMART koncept, ktorý predstavuje pridanú hodnotu, bude prostredníctvom podporovaných aktivít zavádzaný do všetkých škôl, ktoré získajú podporu z nových eurofondov,“ povedala štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová, ktorá otvárala školský rok na Základnej škole Plickova v Bratislave-Rači. 

Táto škola bola v roku 2007 vyradená zo zoznamu škôl a budova chátrala. Aj vďaka podpore takmer 3 milióny z eurofondového programu IROP dnes otvorila svoje brány pre prvých 200 žiakov.

ZŠ Plickova prešla kompletnou rekonštrukciou, má 25 kmeňových tried, 9 odborných učební, disponuje kuchyňou s jedálňou a dvoma telocvičňami. Čiastočnou revitalizáciou zároveň prešiel aj areál školy. V školskom roku 2023/2024 sa v nej otvorí 10 tried prvého stupňa, v nasledujúcich rokoch aj druhý stupeň. Celková kapacita školy je 600 žiakov.

V dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 sa z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý riadi MIRRI SR, podporili lepšie študijné podmienky pre žiakov takmer 590 základných škôl po celom Slovensku.

Z nových eurofondov v rámci Programu Slovensko je na lepšie a moderné vzdelávanie vyčlenená suma 609 miliónov eur.

Skočiť na hlavné menu