Eurofondy z cezhraničnej spolupráce pôjdu aj na ochranu pred klimatickou zmenou a zelené riešenia


Dátum: 26.05.2022

Obrázok k aktualite Eurofondy z cezhraničnej spolupráce pôjdu aj na ochranu pred klimatickou zmenou a zelené riešenia
Ďalší program nadnárodnej spolupráce dostal zelenú. Vláda dnes schválila eurofondový program spolupráce medzi deviatimi členskými krajinami EÚ, vrátane Slovenska. Ide o Interreg Stredná Európa na nové programové obdobie 2021 – 2027, ktorého rozpočet je  takmer 281 miliónov eur. Národným kontaktným bodom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Ďalší eurofondový program pre nové programové obdobie je pripravený. Po piatich programoch cezhraničnej spolupráce s našimi susedmi tak máme schválený aj program  Interreg medzi Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom, Chorvátskom, Nemeckom, Talianskom a Slovenskom,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
Takmer 141 miliónov eur z celkového rozpočtu programu pôjde na zelené investície. „Klimatická kríza sa týka všetkých, ľudia na celom svete už dnes cítia vo väčšej či menšej miere jej dôsledky. Aj my na Slovensku pociťujeme extrémne prejavy počasia – tornáda, záplavy, dlhotrvajúce suchá. To všetko ohrozuje nielen kvalitu našich životov a spôsobuje obrovské materiálne škody, ale dostali sme sa už do štádia, keď sú priamo ohrozené zdravie a životy ľudí. Čas na odvrátenie zlých scenárov sa kráti. Preto potrebujeme radikálnejšie ekologické reformy a zásadné investície do zelenej ekonomiky,“ upozornila Remišová.

Eurofondy z programu Interreg Stredná Európa pôjdu ďalej na podporu konkurencieschopnosti a inovačných kapacít zapojených členských krajín. Investície budú smerovať aj na zlepšenie dopravného spojenia vidieckych a okrajových regiónov a manažment riadenia pre integrovaný územný rozvoj.
Doteraz program Interreg Stredná Európa 2014 – 2020  pomáhal napríklad pri ochrane lesov pred zmenou klímy, či ochrane historických pamiatok. Aby sa ekologickú funkciu lesov podarilo udržať aj do budúcnosti, treba zachrániť ohrozené druhy drevín a pestovať také druhy stromov a rastlín, ktoré budú očakávanému podnebiu lepšie prispôsobené. Uľahčiť prenos lesného materiálu medzi krajinami, podporiť ochranu ekosystémov v strednej Európe a pripraviť ich na zmenu klímy má za cieľ nadnárodný projekt SUSTREE. Spojil partnerov zo šiestich krajín a Slovensko v ňom zastupuje Národné lesnícke centrum, ktoré dostalo z programu na podporu svojich aktivít viac ako 104 000 eur. V rámci projektu vznikla aj mobilná aplikácia, ktorá zobrazuje súčasnú a budúcu zraniteľnosť siedmich európskych druhov stromov a navrhuje miesta na výber sadeníc.

Podporu získal aj projekt RUINS, ktorého cieľom je vdýchnuť nový život  stredovekým ruinám prostredníctvom moderného riadenia a nového využitia. Vďaka projektu dostala podporu vo výške takmer 140 000 eur Katedra životného prostredia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výsledky jej projektu zlepšia manažment pevnosti Bzovík v okrese Krupina, vďaka čomu sa nájdu nové možnosti využitia pamiatky v súlade s ochranou jej historickej hodnoty.

Program Interreg Stredná Európa je už šiestym schváleným operačným programom pre nové eurofondové obdobie. Ešte koncom marca vláda schválila päť eurofondových programov spolupráce  -  Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-Rakúsko, Maďarsko-Slovensko a program NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina a Poľsko-Slovensko. Z rozpočtov jednotlivých programov v celkovej výške viac ako 568 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí v pohraničných regiónoch.

Skočiť na hlavné menu