Eurofondy výrazne pomáhajú Slovensku rozvíjať sa


Dátum: 13.09.2018

Obrázok k aktualite Eurofondy výrazne pomáhajú Slovensku rozvíjať sa
Financie, ktoré k nám prúdia z Európskej únie (EÚ), výrazne pomáhajú Slovensku rozvíjať sa, a to hneď v niekoľkých oblastiach. Svedčí o tom množstvo úspešných projektov z predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013. Peniaze nám napríklad umožnili postaviť diaľnice či zrekonštruovať cesty prvej, druhej a tretej triedy, modernizovať električky a vlaky, chrániť životné prostredie či investovať do nemocníc, moderného školstva a informatizácie spoločnosti.

Na všetky úspešné projekty putovalo v predchádzajúcom období viac ako 11 miliárd eur z Kohézneho fondu a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Veľmi veľa sa prostredníctvom európskych fondov urobilo v oblasti regionálneho rozvoja. Opravilo sa napríklad 59 kultúrnych pamiatok, ale tiež zrekonštruovalo 638 verejných priestranstiev. Finančná pomoc smerovala i na zariadenia sociálnych služieb.

Z fondov EÚ sa postavilo 155 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest, zmodernizovalo sa 644 kilometrov ciest prvej triedy, ale tiež opravilo 1 210 kilometrov regionálnych ciest druhej a tretej triedy, čo je takmer vzdušná vzdialenosť z Bratislavy do Londýna. „V prípade investovania do diaľnic sa ukázalo, že pripojenie na celoeurópsku dopravnú sieť zlepšilo ekonomickú aj sociálnu situáciu okresov Slovenska. Zároveň stúpli mzdy, znížila sa miera nezamestnanosti, tiež narástol počet bytov a podnikov či sa vytvorili lepšie podmienky pre podnikanie,“ vysvetlil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Slovenské mestá Bratislava a Košice získali tiež cez európske fondy nové električky, ktoré rozšírili a zmodernizovali vozový park oboch dopravných podnikov. V Bratislave pribudlo k mestskej hromadnej doprave takisto 120 moderných nízko-podlažných trolejbusov. Okrem nich sa však môže tešiť celé Slovensko, po jeho koľajniciach totiž jazdí 67 nových vlakov.

Úspechy zaznamenalo Slovensko aj v oblasti životného prostredia, a to najmä v prípade pripojenia obyvateľov na rozvody pitnej vody či na kanalizáciu. Zrekonštruované boli tiež viaceré čističky odpadových vôd či sa uzavrelo 49 skládok odpadu. Eurofondy však putovali tiež do modernizácie zdravotníctva, resp. nemocníc, modernizácie vzdelávania či digitalizácie napríklad Múzea SNP v Banskej Bystrici alebo audiovízie v Slovenskom filmovom ústave. V prípade konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu sa obnovilo verejné osvetlenie vo viac ako 600 obciach a mestách, čo predstavuje každé piate na Slovensku. Takáto dlhá reťaz svietidiel by osvietila trasu z Bratislavy do Paríža, ktorá je dlhá viac ako 1 100 kilometrov.

Práve zhodnotenie programového obdobia 2007 – 2013 bolo témou medzinárodnej konferencie „Hodnotenie fondov EÚ – sme schopní poučenia?“, ktorá sa dnes konala v Bratislave pod záštitou vicepremiéra. Podujatie zorganizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou, a to v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. O svoje skúsenosti sa podelili okrem slovenských expertov aj zástupcovia Európskej komisie, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Rumunska.

Zámerom konferencie bolo tiež riešiť odporúčania a ich využitie v aktuálnom programovom období 2014 – 2020. Stretli sa na nej experti, ktorí majú záujem vymieňať si doterajšie skúsenosti a hľadať najlepšie riešenia a prístupy využitia výsledkov hodnotení eurofondov. „Verejné zdroje si aj na Slovensku čoraz viac vyžadujú odpovede, či realizované investície naozaj priniesli to, čo mali, či boli výsledky dosiahnuté efektívne a či zodpovedajú plánom. Kvalitné hodnotenie tak umožňuje dosiahnuť vyššiu efektivitu a účinnosť verejnej politiky,“ vysvetlil vicepremiér Richard Raši.

V konečnom dôsledku možno povedať, že Slovensko je jedným z úspešných príkladov procesu súčinnosti s Európskou úniou. Znamená to napríklad to, že jedno euro investované na Slovensku do roku 2015 vytvorilo ďalšie dve eurá HDP. Výsledkom je i to, že v roku 2017 sa zvýšil HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily na úroveň 77 percent priemeru únie v porovnaní s rokom 2003, keď bol HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily na úrovni 55 percent priemeru EÚ. Veľmi významným a dôležitým efektom európskych fondov je i zvyšovanie zamestnanosti, keď sa vytvorilo 88 144 nových pracovných miest. „Ku každému euru investícií zo štátneho rozpočtu sa tak pridali štyri eurá z eurofondov. A ideme ďalej, v aktuálnom období 2014 až 2020 je pre Slovensko vyčlenených viac ako 15 miliárd eur,“ dodal na záver podpredseda vlády.

Zdroj: vicepremier.gov.sk


Skočiť na hlavné menu