EUROFONDY: SR využila zo zdrojov Európskej únie ku koncu marca 32 %, zazmluvnených je 71 % prostriedkov


Dátum: 30.04.2020

Obrázok k aktualite EUROFONDY: SR využila zo zdrojov Európskej únie ku koncu marca 32 %, zazmluvnených je 71 % prostriedkov

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 - 2020 ku koncu marca tohto roka vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, spolu 4,915 mld. eur, čo je 32,03 % z celkovej alokácie 15,344 mld. eur.

Ako vyplýva z údajov na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, využívanie európskych prostriedkov medziročne vzrástlo o 1,354 mld. eur, resp. o 38 % a miera čerpania o deväť percentuálnych bodov (p. b.). V porovnaní s koncom februára bolo čerpanie vyššie o 92,98 mil. eur (o 1,9 %) a úroveň o 0,6 p. b. Zakontrahované boli v závere marca zdroje EÚ vo výške 10,846 mld. eur (70,69 % z alokácie), objem 644 platných výziev a vyzvaní pri európskych peniazoch dosiahol 17,788 mld. eur (116,23 % z alokácie). Na základe pravidla N+3 je možné využiť prostriedky EÚ do konca roka 2023.

Vláda schválila 28. apríla návrh na presun 1,252 mld. eur z eurofondov na opatrenia štátu v súvislosti s dopadmi koronavírusu, a to na zachovanie pracovných miest, podporu firiem a do zdravotníctva. Tieto peniaze v rámci operačných programov našli jednotlivé ministerstvá. Ako v utorok informovala podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), spoločne s ministrami identifikovali nezazmluvnené a nevyčerpané prostriedky, ktoré by Slovensku aktuálne mohli pomôcť. Remišová informovala, že Európska komisia nám v tejto oblasti vyšla v ústrety a upozornila, že čerpanie eurofondov bolo na Slovensku v posledných rokoch "katastrofálne". Podľa nej prepadlo množstvo peňazí, ktoré nám aktuálne budú veľmi chýbať. "Momentálne je mimoriadne dôležité, aby sme neprišli ani o euro," uviedla vicepremiérka. Zoznam tzv. národných projektov v rámci rezortov zahŕňa zhruba 3,3 mld. eur, ktoré by mohli byť použité počas koronakrízy.

Pri využívaní zdrojov EÚ sa ku koncu roka 2020 sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 v objeme 1,480 mld. eur. "Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31. 3. 2020 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 784,94 mil. eur," informovalo Ministerstvo financií SR. Tento míľnik pre tento rok splnili tri operačné programy - Ľudské zdroje, Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III. Ministerstvo financií je certifikačným orgánom pre desať programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka.

Nadpriemerne využívajú peniaze EÚ štyri namiesto dovtedy piatich programov - Technická pomoc 54,66 % (86,95 mil. eur zo 159,07 mil. eur), Program rozvoja vidieka 51,26 % (799,44 mil. eur z 1,560 mld. eur), INTERACT III 43,98 % (17,33 mil. eur z 39,39 mil. eur) a Ľudské zdroje 38,68 % (858,28 mil. eur z 2,219 mld. eur). Program Integrovaná infraštruktúra po pričlenení bývalého programu Výskum a inovácie (pre slabé čerpanie v ňom hrozila opäť strata peňazí EÚ) klesol pod priemernú úroveň využívania zdrojov EÚ s podielom 28,76 % (1,769 mld. eur zo 6,150 mld. eur).


Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu