Eurofondy po 2020: Ministri krajín V4 sa zhodli na požiadavkách


Dátum: 24.10.2018

Obrázok k aktualite Eurofondy po 2020: Ministri krajín V4 sa zhodli na požiadavkách

Ministri krajín V4, Chorvátska a Bulharska sa dnes v Bratislave zhodli na spoločnom vyhlásení k navrhovaným pravidlám pre nové eurofondy. Priority našej krajiny  do dokumentu presadil úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Dvojdňové stretnutie šéfov rezortov zodpovedných za eurofondy z krajín Vyšehradskej skupiny, Bulharska, Rumunska, Chorvátska a Slovinska (V4+4) sa konalo v rámci slovenského predsedníctva vo V4.

„Spoločné vyhlásenie bude základom pre rokovania s Európskou komisiou o budúcnosti pravidiel na čerpanie eurofondov. Ukazuje našu jednotnosť a silu, s ktorou budeme aj v budúcnosti presadzovať spoločné ciele,“ uviedol podpredseda vlády Richard Raši.

Vyrokovanie vyhovujúcich podmienok považuje vicepremiér za mimoriadne dôležité najmä vo svetle zoštíhleného rozpočtu pre politiku súdržnosti, čo bude znamenať menej eurofondových peňazí. „Hoci podľa návrhu Európskej komisie máme dostať po Estónsku druhú najvyššiu sumu na  obyvateľa, je pravda, že naša finančná obálka sa zníži o približne 10%. Zároveň vzrastie náš príspevok do európskeho rozpočtu,“ upozornil R. Raši s tým, že takéto kompromisy môžu byť prijateľné len vtedy, ak ich bude kompenzovať výhodnejšie nastavenie pravidiel čerpania.  

Kľúčovými požiadavkami krajín strednej a východnej Európy sú väčšie zjednodušenie pravidiel aj väčšia tematická flexibilita, ktorá by umožnila čerpať eurofondy podľa potrieb regiónov. Krajiny ďalej chcú, aby sa audity a kontroly zameriavali viac na výsledok ako na dodržiavanie formalít, nesúhlasíme ani so zavedením pravidla N+2. To by znamenalo, že po skončení programového obdobia by krajiny mali na dočerpanie financií iba dva roky namiesto troch, ktoré platia teraz. Hrozba dekomitmentu (vrátenia nevyčerpaných peňazí) by tak bola omnoho vyššia. Vyšehradskú štvorku znepokojuje aj zvýšenie národného spolufinancovania, nové pravidlá oprávnenosti DPH a ďalšie zmeny v nastavení financovania.

Spoločné vyhlásenie bude z pozície podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zaslané Európskej komisii.


Skočiť na hlavné menu