Eurofondy nesmú byť brané ako rukojemník


Dátum: 28.06.2017

Obrázok k aktualite Eurofondy nesmú byť brané ako rukojemník

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR  pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, že „..každý občan EÚ, bez ohľadu na to, či žije na východe Slovenska alebo  predmestí Berlína, má rovnaké právo na kvalitnú infraštruktúru či kvalitný život“, zožalo potlesk v sále Gasperi budovy Charlemange Európskej Komisie v Bruseli, kde po troch rokoch prebieha v prítomnosti prezidenta EÚ  Jean Claude Junckera dvojdňové 7. Kohézne fórum.

 

„Kohézna eurofondová politika, je úspešným príbehom. Mali by sme  myslieť  na jej budúcnosť, nie je krátenie, a to napriek Brexitu“ zaznelo v úvodnom vystúpení slovenského vicepremiéra P. Pellegriniho.

Eurofondy však  nesmú  byť brané ako rukojemník a nesmú byť využívané na vyvíjanie tlaku na iné štáty,“ zdôraznil.  Každý občan EÚ, bez ohľadu na to, či žije na východe Slovenska alebo  predmestí Berlína, má rovnaké právo na kvalitnú infraštruktúru či  kvalitný život, pokračoval vicepremiér.

Táto politika je rozvojovým faktorom a motorom ekonomického rastu, ktorý pomáha vyrovnávať regionálne rozdiely. Slovensko je pritom na polceste tohto procesu. „Druhá polovica cesty bude náročná. Potrebujeme sa sústrediť na transformáciu reagujúcu na globalizáciu a technologické zmeny“, vyhlásil v pléne. Aj po roku 2020 by eurofondová politika mala pokračovať v plnení svojej základnej úlohy a investovať do potrebnej  kvalifikácie pracovnej sily v regiónoch, aby sa Európska únia mohla ďalej rozvíjať, uzatvoril  P Pellegrini.

Počas pracovného pobytu v Bruseli sa podpredseda vlády stretol aj s ministrom pre teritoriálnu kohéziu a Mezzogiorno Talianskej republiky Claudiom De  Vincentim,  s ktorým sa  zhodli, že kohézna politika nie je záchranná politika, ale má riešiť potreby regiónov.

Kohézna eurofondová politika je investičná politika podporujúca rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť rôznorodých regiónov Európskej únie. Do roku 2015 bolo na Slovensku vďaka európskym zdrojom  vytvorených viac ako  120 tisíc nových miest. Celkovo prispeli k viac ako dvom percentám celkovej zamestnanosti.

Závery Kohézneho fóra budú premietnuté do Siedmej správy o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorú vydá Európska komisia na jeseň tohto roku.

 

Príloha – z rokovania

Kohézne fórum je najvýznamnejšou udalosťou v oblasti kohéznej politiky, ktorá predstavuje hlavný investičný rámec pre využívanie fondov EÚ v prostredí členských štátov. Koná každé tri roky a predstavuje príležitosť pre stretnutie hlavných zástupcov hospodárskych a sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií a akademickej sféry pôsobiacich v členských štátoch EÚ s najvýznamnejšími zástupcami národných a regionálnych vlád a európskych inštitúcií. Ocenením pre Slovensko bolo pozvanie  podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegriniho vystúpiť s príhovorom  v rámci prvej časti na tému „Kohézia, investície, štrukturálne reformy“.

Prítomní predstavitelia členských krajín v diskusii potvrdili opodstatnenie kohéznej politiky ako investičnej politiky v období prípravy európskeho rozpočtu po roku 2020. Podobne ako Slovensko,  mnoho krajín ju vníma ako  príležitosť prispieť k zlepšeniu životných podmienok  a príležitostí pre ľudí v EÚ. A to na pozadí prebiehajúcich technologických zmien, globalizácie a rastúcich nerovností.

Po  pondelkových vystúpeniach eurokomisárov, prezident EÚ Jean Claude Juncker vo svojom dnešnom vystúpení potvrdil, že kohézna politika je politikou, ktorá úniu približuje občanom a rieši ich problémy. Solidarita je základom Európskej únie. Ale nemôžeme ju mať bez reciprocity a zodpovednosti, keď ide o uplatňovanie našich spoločných hodnôt“, dodal. „Nemôžeme meniť systém každých sedem rokov. Budeme musieť reformovať. Potrebujeme viac riešení  šitých na mieru, ktoré reflektujú špecifiká“, zdôraznil.

Mairead McGuinness, prvá viceprezidentka Európskeho parlamentu potvrdila, že Európsky parlament  „nebude podporovať žiadne oslabenie kohéznej politiky“ Je na to , aby podporovala rast a umožnila EU reagovať na nové výzvy.  Musíme dokončiť budovania jednotných trhov (energetického, digitálneho atď). Kohézna politika je nástroj , ktorý prináša rozvoj do najkrajnejších kútov Európy.  „Potrebujeme, aby ľudia vedeli, že Európa pracuje pre nich v mnohých oblastiach a potrebujeme  jej zviditeľnenie, potrebujeme aby ľudia o týchto projektoch hovorili“, pripomenula.


Skočiť na hlavné menu