Eurofondy na roky 2014 až 2020 k 21. júlu Slovensko čerpalo na 74,51%


Dátum: 24.07.2023

Obrázok k aktualite Eurofondy na roky 2014 až 2020 k 21. júlu Slovensko čerpalo na 74,51%
Eurofondy na programové obdobie 2014 až 2020 sa v SR k 21. júlu čerpali na 74,51 %. Vyplýva z informatívneho materiálu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 30. júnu 2023 a implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorým by sa v stredu (26. 7.) mala zaoberať vláda.

"Z celkovej alokácie 14,50 miliardy eur je k 30. júnu 2023 vyčerpaných 10,67 miliardy eur a zostáva vyčerpať ešte 3,83 miliardy eur. V júni tohto roku sa zaznamenal nárast kontrahovania o 335,61 milióna eur a čerpania o 458,47 milióna eur (zo 70,41 % na 73,58 %). Od 1. júla do 21. júla 2023 sa evidoval nárast čerpania o 134,26 milióna eur, a to zo 73,58 % na 74,51 %," uvádza sa v materiáli z dielne podpredsedníčky vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívie Vašákovej a z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Rezorty poznamenali, že fondy EÚ sa v programovom období na roky 2014 až 2020 implementujú prostredníctvom 11 operačných programov, pričom za implementáciu každého operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán. Informácia pre vládu je spracovaná za 10 operačných programov, teda bez Programu rozvoja vidieka (PRV), ktorý je možné čerpať v zmysle legislatívy EÚ až do 31. decembra 2025.

V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie EŠIF, ktorý je na úrovni 104,71 %, je podľa MIRRI kľúčové, aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca decembra 2023. Efektívne čerpanie eurofondov do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov neprepadli.

"Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov bude reálne prebiehať až do marca 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania posledných
súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na certifikačný orgán Ministerstva financií SR," dodali v materiáli jeho predkladatelia.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu