EUROFONDY: Na regionálne projekty spolupráce Slovenska a Rakúska minuli takmer 65 percent z prostriedkov EÚ


Dátum: 03.02.2023

Obrázok k aktualite EUROFONDY: Na regionálne projekty spolupráce Slovenska a Rakúska minuli takmer 65 percent z prostriedkov EÚ
V programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko - Rakúsko použili na regionálne projekty zo zdrojov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 ku koncu roka 2022 vyše 49 miliónov eur. Z celkovej alokácie takmer 76 miliónov eur to predstavuje približne 65 %. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré tento program riadi.
 
Čerpanie európskych prostriedkov v programe oproti koncu novembra medzimesačne vzrástlo o 3 milióny eur a podiel o 4 percentuálne body. V porovnaní so záverom roka 2021 sa medziročne zvýšilo skoro o 19 miliónov eur, alebo zhruba o 63 % a úroveň narástla o 25 percentuálnych bodov. Domáce spolufinancovanie projektov koncom vlaňajška dosiahlo 2,2 milióna eur, čo je cez 55 % zo 4 miliónov eur. V programe sú zazmluvnené eurozdroje v objeme nad 76 miliónov eur, teda viac ako celkový rozpočet, a výzvy dosahujú plnú alokovanú sumu.
 
Program Interreg V-A Slovensko - Rakúsko je podľa objemu finančných prostriedkov tretí najmenší z jedenástich programov. Podľa miery čerpania eurofondov je na šiestom mieste a na základe úrovne zazmluvnenia na štvrtom. Do konca tohto roka zostáva v programe využiť z peňazí EÚ ešte necelých 27 miliónov eur, teda vyše 35 % z celkovej alokácie. Ak by mala byť celá suma využitá, čerpanie by malo dosiahnuť v každom mesiaci priemerne aspoň 2,2 milióna eur.
 
Program zahŕňa päť prioritných osí - prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu, podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, podpora udržateľných dopravných riešení, posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce a technická pomoc.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu