EUROFONDY: Čerpanie zdrojov EÚ k 31. augustu presiahlo 10 miliárd eur a podiel 60 percent


Dátum: 20.09.2022

Obrázok k aktualite EUROFONDY: Čerpanie zdrojov EÚ k 31. augustu presiahlo 10 miliárd eur a podiel 60 percent
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2014 až 2020 k 31. augusta tohto roka 10,11 mld. eur. Podiel tak dosiahol 60,25 % z celkovej aktuálnej alokácie 16,78 mld. eur. Využívanie európskych prostriedkov vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, oproti koncu minulého roka vzrástlo o 1,8 mld. eur, resp. o 22,11 % a miera o 10,61 percentuálneho bodu. Vyplýva to z údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Údaje o čerpaní eurofondov zohľadňujú zmeny legislatívy EÚ, ktorá umožnila všetkým členským štátom využiť 100-percentné financovanie, teda preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov zo svojho rozpočtu. A to v siedmom účtovnom roku, čiže od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, aj v ôsmom účtovnom roku, od 1. júla 2021 do 30. júna 2022.

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci čerpania ku koncu augusta predstavovalo 1,742 mld. eur, čiže 57,75 % z alokácie 3,017 mld. eur. Kontrahovanie prostriedkov EÚ dosiahlo objem 15,566 mld. eur, teda 92,76 % z celkovej sumy. Platné výzvy a vyzvania na európske financie mali objem 22,944 mld. eur, celkovú alokáciu to prevyšuje o 37,06 %.

Nadpriemernú úroveň využívania eurozdrojov malo ku koncu augusta päť programov - Technická pomoc skoro 90 %, Interact III cez 82 %, Ľudské zdroje vyše 75 %, Efektívna verejná správa takmer 70 % a Interreg V-A Slovensko - Česko nad 64 %. Pod priemernou úrovňou čerpania zostalo šesť programov - Integrovaná infraštruktúra necelých 60 %, Interreg V-A Slovensko - Rakúsko zhruba 59 %, Kvalita životného prostredia vyše 57 %, Program rozvoja vidieka cez 54 %, Integrovaný regionálny operačný program nad 47 % a Rybné hospodárstvo skoro 23 %.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu