EUROFONDY: Čerpanie starých eurozdrojov ku koncu februára presiahlo objem 11 miliárd eur


Dátum: 13.03.2023

Obrázok k aktualite EUROFONDY: Čerpanie starých eurozdrojov ku koncu februára presiahlo objem 11 miliárd eur
Slovensko využilo z peňazí Európskej únie (EÚ) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 k 28. februáru tohto roka vo všetkých jedenástich programoch zhruba 11,1 mld. eur, teda 66,1 % z celkovej aktuálnej alokácie takmer 16,8 mld. eur. Bez Programu rozvoja vidieka dosiahlo čerpanie eurozdrojov 9,8 mld. eur a podiel predstavoval skoro 67,5 % zo 14,5 mld. eur.

Vyplýva to z najnovších údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).
 
Čerpanie európskych prostriedkov vo všetkých programoch oproti koncu januára medzimesačne vzrástlo o vyše 154 mil. eur a miera skoro o jeden percentuálny bod. Využívanie zdrojov EÚ sa od začiatku tohto roka, čiže za prvé dva mesiace, zvýšilo o 210 mil. eur a úroveň o 1,25 percentuálneho bodu. Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci čerpania ku koncu februára dosiahlo 1,9 mld. eur, čiže vyše 63 % z plánovaných 3 mld. eur. Kontrahované prostriedky EÚ v závere predošlého mesiaca predstavovali celkovo takmer 16,3 mld. eur, necelých 97 % z celkovej vyčlenenej sumy. Riadiace orgány jednotlivých programov sprístupnili v platných výzvach a vyzvaniach pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z eurozdrojov 23,6 mld. eur, čo celkovú alokáciu prevyšuje o 41 %.
 
Do konca tohto roka zostáva z financií EÚ v programovom období 2014 až 2020, bez Programu rozvoja vidieka, využiť za desať mesiacov ešte 4,7 mld. eur, čiže zhruba tretinu alokácie. Čerpanie by tak malo dosiahnuť priemerne 472 mil. eur mesačne. Peniaze z Programu rozvoja vidieka, na rozdiel od ostatných programov, je možné využiť až do roku 2025.
 
Nadpriemernú úroveň využívania prostriedkov EÚ pri celkovej bilancii má stále šesť programov - Technická pomoc 93,6 % z vyše 159 mil. eur, Interact III cez 90 % z viac ako 39 mil. eur, Efektívna verejná správa nad 81 % z takmer 355 mil. eur, Ľudské zdroje takmer 80,5 % zo skoro 3 mld. eur, programy cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko zhruba 72 % z 90 mil. eur a Slovensko - Rakúsko približne 67 % z takmer 76 mil. eur. Pod priemernou úrovňou čerpania ostáva päť programov - Integrovaná infraštruktúra využila takmer 65 % z viac než 6 mld. eur, Kvalita životného prostredia skoro 64 % z 2,8 mld. eur, Program rozvoja vidieka cez 57 % z 2,3 mld. eur, Integrovaný regionálny operačný program 55,5 % z 1,9 mld. eur a Rybné hospodárstvo 26,5 % z necelých 9,5 mil. eur.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu