Eurofondy bez PRV SR čerpalo Slovensko ku koncu marca na viac ako 21 %


Dátum: 10.04.2019

Obrázok k aktualite Eurofondy bez PRV SR čerpalo Slovensko ku koncu marca na viac ako 21 %
Z balíka 11 operačných programov (OP) programového obdobia 2014 - 2020 v celkovej hodnote 13,906 miliardy eur, pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31. marcu schválené prostriedky vo výške 2,931 miliardy eur. To predstavuje čerpanie na úrovni 21,08 %, informovalo v utorok na svojej internetovej stránke ministerstvo. 

Oproti koncu minulého roka sa tak čerpanie prostriedkov Európskej únie (EÚ) zvýšilo o 1,24 percentuálneho bodu. Najvyšší percentuálny podiel využitia pridelených finančných prostriedkov, takmer 40 %, eviduje ministerstvo v Operačnom programe Technická pomoc. Takmer 32 % prostriedkov je pridelených v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, viac ako 30 percent prostriedkov eviduje ministerstvo aj v programe spolupráce INTERACT III. Posledným z OP, ktorý spĺňa stanovený cieľ čerpania ku koncu 1. štvrťroka 2019, je s viac ako 26 % využitia plánovaných zdrojov OP Ľudské zdroje.

Naopak, menej ako desať percent z celkových pridelených prostriedkov sa podarilo do konca minulého roka vyčerpať u OP Rybné hospodárstvo, u cezhraničných programov Interreg a desaťpercentnú hranicu tesne prekročil OP Výskum a inovácie.       Z finančnej alokácie fondov EÚ na roky 2014 - 2020 bez Programu rozvoja vidieka (PRV) SR zostáva vyčerpať 10,975 miliardy eur. Slovensko môže tieto peniaze využiť podľa schváleného pravidla N+3 až do roku 2023.

 
Skočiť na hlavné menu