Eurofondové zákazky by mal kontrolovať už len Úrad pre verejné obstarávanie


Dátum: 02.09.2020

Obrázok k aktualite Eurofondové zákazky by mal kontrolovať už len Úrad pre verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie zákaziek financovaných zo zdrojov Európskej únie by mal kontrolovať už iba Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vláda SR od centralizácie tejto kontroly očakáva jej zefektívnenie a zároveň zrýchlenie čerpania eurofondov. Tendrový úrad by sa ma podľa zámerov kabinetu zároveň zapojiť do ich implementácie, vrátane overovania hospodárnosti výdavkov.

Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (SaS) pre agentúru SITA uviedol, že podporuje návrh, aby eurofondové zákazky v budúcnosti kontroloval už len ÚVO. Zdôvodnil to tým, že návrh bol obsiahnutý aj vo volebnom programe strany Sloboda a Solidarita (SaS). "Podľa súčasného systému existuje pri nadlimitných zákazkách financovaných z eurofondov duplicitná kontrola jednak zo strany riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, jednak zo strany ÚVO, čo neúmerne predlžuje tento proces. Odstránenie tejto duplicity môže kontrolný proces výrazne skrátiť a urýchliť realizáciu aktivít financovaných zo zdrojov EÚ," upozornil Dostál.

Vláda predpokladá, že centralizácia kontroly verejného obstarávania eurofondových zákaziek výrazne zvýši mieru odbornosti kontroly, čím sa následne zníži chybovosť pri jej výkone a počet nedostatkov vo verejných obstarávaniach. Profesionalizácia verejného obstarávania by tak mala podľa kabinetu prispieť k poklesu objemu finančných opráv a administratívnej záťaže účastníkov tohto procesu.

Poslanec parlamentu Matúš Šutaj Eštok z novej opozičnej strany expremiéra Petra Pellegriniho pre agentúru SITA poznamenal, že dôvodom kontroly obstarávania zákaziek financovaných zo zdrojov EÚ je, aby neboli porušované princípy verejného obstarávania. "Túto kontrolu (napríklad tzv. druhú ex-ante) pri veľkých nadlimitných zákazkách vykonával jednak riadiaci orgán a po ňom ešte aj ÚVO. Pochopiteľne, čas kontroly sa tým naťahoval a ide o duplicitu," podotkol Eštok, ktorý bol počas Pellegriniho vlády vedúcim jej úradu. Odstránenie duplicity podľa neho čas kontroly skráti bez ohľadu na to, ktorý orgán ju bude robiť. "S rovnakým nápadom, teda odstránenia duplicitných kontrol, sme prišli na ÚVO ešte počas predošlej vlády. Vtedy, žiaľ, ÚVO náš podnet nechcel akceptovať, preto túto zmenu názoru vítame," dodal Eštok.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) zámer centralizácie kontroly eurofondových zákaziek zatiaľ nechcelo bližšie komentovať. "K uvedenej otázke sa vyjadríme potom, keď budú známe detaily budúceho mechanizmu kontroly eurofondových zákaziek," uviedol pre agentúru SITA rezort dopravy. Postup pri kontrole verejného obstarávania zákaziek financovaných z peňazí EÚ v pôsobnosti ministerstva dopravy je taký, že verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom posiela tendrovú dokumentáciu na kontrolu na ministerstvo dopravy. "Ministerstvo vykoná tzv. druhú ex-ante kontrolu a následne vyzve obstarávateľa, aby poslal podklady na kontrolu na ÚVO a preruší kontrolu. Po vydaní rozhodnutia ÚVO k danému verejnému obstarávaniu ministerstvo dopravy ukončí kontrolu dokumentácie a môže sa podpísať zmluva s víťazným uchádzačom," dodal rezort dopravy.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu