EUinmyregion 2020 „Príbehy“ -súťaž


Dátum: 23.08.2020

Obrázok k aktualite EUinmyregion 2020 „Príbehy“ -súťaž

Pravidlá súťaže

Súťaž - Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku týmto vyzýva účastníkov projektov financovaných EÚ a program, aby sa zúčastnili na projektoch financovaných Európskou úniou „Príbehy“. Príbehy sa musia týkať projektu alebo programu financovaného EÚ. Príbehy môžu mať akúkoľvek formu: fotografia, video, blogový príspevok, zvuk, príspevky na platforme sociálnych médií, plátno, vlákna na Twitteri atď .

Ako sa môžu účastníci zapojiť do súťaže #EUinmyregion Stories

Zaslaním e-mailu s odkazom na publikovaný príbeh na adresu info@euinmyregion.eu (predmet „Stories EUinmyregion“) Zahrňte jasné vyhlásenie, že ste si prečítali a porozumeli pravidlám a podmienkam služby v e-maile a s tým, že ich akceptujete. Podpísaný formulár autorizácie je potrebný iba v prípade, že na obrázku môžu byť jednotlivci rozpoznaní.

Povinnosť
Súťažiaci musia mať 18 a viac rokov. Odborníci sú osoby pracujúce pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, spoločné technické sekretariáty, príjemcovia z EÚ financovanie alebo referent projektu financovaný z prostriedkov EÚ. Z účasti sú vylúčení zamestnanci a najbližší príbuzní zamestnancov vyhlasovateľa príslušnej materskej, dcérskej alebo pridruženej spoločnosti alebo akejkoľvek inej osoby spojenej s touto súťažou. Všetky príspevky budú starostlivo moderované. Účastníci môžu predložiť toľko príbehov, koľko chcú. Všetky príbehy, ktoré určujú pravidlá a sú predkladané do termínu, budú akceptované. Redakčná nezávislosť je zaručená. Európska komisia prekladá vaše príbehy do angličtiny (ak je to potrebné), pošle vám preklad a propaguje vaše príbehy na webových stránkach a prostredníctvom sociálnych kanálov (Facebook, Twitter) pomocou #EUinmyregionhashtag.

Trvanie : Od apríla do 23. augusta 2020

Skočiť na hlavné menu