EÚ20: MAS Zlatá cesta pomohla získať podporu z eurofondov desiatkam projektov


Dátum: 21.04.2024

Obrázok k aktualite EÚ20: MAS Zlatá cesta pomohla získať podporu z eurofondov desiatkam projektov
Miestna akčná skupina (MAS) Zlatá cesta so sídlom v Prenčove neďaleko Banskej Štiavnice pomáha čerpať zdroje z Európskej únie už od roku 2010 verejnému aj neverejnému sektoru v okresoch Banská Štiavnica a Krupina. Združenie, ktoré na princípe zhora-nadol podporuje miestny rozvoj v rôznych oblastiach života a do rozhodovania zapája všetky sektory, má v súčasnosti 72 členov pochádzajúcich z celého regiónu a všetkých sektorov.

"V prvom programovom období v rokoch 2007 - 2013 sa nám podarilo zrealizovať okolo sto projektov, ktoré sú viditeľné v celom regióne," priblížila pre TASR manažérka MAS Zlatá cesta Janka Bačíková s tým, že vďaka nim prišlo do regiónu viac ako 2,2 milióna eur. Projekty boli zamerané na rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, výstavbu detských ihrísk a amfiteátrov. "Podporovali sme aj občianske združenia, ktoré robili animačné aktivity, projekty zamerané na mäkké zručnosti, vzdelávanie či informačné aktivity," priblížila. V druhom programovom období má MAS Zlatá cesta alokovaných približne 2,4 milióna eur. Doteraz má podľa Bačíkovej zrealizované a preplatené len štyri projekty. "Pri ďalších piatich sú podané od júna 2023 žiadosti o platbu, ostatné projekty, približne osem, sú v štádiu realizácie. Ďalších sedem projektov čaká na vyhodnotenie zo strany riadiaceho orgánu," podotkla s tým, že aktuálne sú vyhlásené dve výzvy, v rámci ktorých očakávajú prijatie ďalších jedenástich projektov. Tri projekty by mali pribudnúť v rámci vyhlásených výziev pre podnikateľský sektor. Tieto projekty sú zamerané najmä na rekonštrukciu domov smútku, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a športovísk. "Podporili sme aj podnikateľov, konkrétne technológiu vinárstva či nákup nákladného vozidla. Podporili sme aj projekty zamerané na komunitné sociálne služby, na terénnu ambulantnú službu či vybavenie komunitných centier," vymenovala Bačíková. Ako vysvetlila, MAS sú financované z fondov Programu rozvoja vidieka (PRV) SR a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V rámci IROP už majú podľa manažérky zrealizovaných a preplatených 18 projektov a vyčerpaných teda viac ako 98 percent zazmluvnených finančných prostriedkov, a to vďaka urýchleniu procesov vyhodnocovania prijatých žiadostí zo strany riadiaceho orgánu. Naopak z PRV je podľa Bačíkovej súčasné čerpanie za toto obdobie nižšie ako desať percent. Dva projekty sa vďaka MAS Zlatá cesta podarilo úspešne zrealizovať obecnému zariadeniu Senior Park v Prenčove. V rámci prvého, na ktorý získali príspevok vo výške približne 42.500 eur, tu vybudovali prístavbu slúžiacu ako spoločenská miestnosť a letná terasa. V rámci druhého projektu, na ktorý zariadenie získalo 66.000 eur, robili sadové úpravy, vďaka čomu pribudol v zariadení park s oddychovými zónami, vyvýšené záhony a fitnes zóna. Oba projekty podľa vedúcej zariadenia Elišky Bendíkovej prispeli k zlepšeniu poskytovaných služieb, pričom z vlastných zdrojov by si ich podľa nej nemohli dovoliť realizovať. "Je veľkým prínosom, že sa vytvoril priestor, kde môžeme realizovať voľnočasové aktivity," podotkla s tým, že vďaka sadovým úpravám sa priblížili k modelu zariadenia s domácim charakterom.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu