EÚ za 2,4 mld. eur zmodernizuje energetické systémy siedmich členských krajín


Dátum: 08.06.2022

Obrázok k aktualite EÚ za 2,4 mld. eur zmodernizuje energetické systémy siedmich členských krajín
V stredu sa z modernizačného fondu EÚ sprístupnilo 2,4 miliardy eur pre sedem prijímateľských krajín vrátane Slovenska na modernizáciu ich energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave a na podporu toho, aby dosiahli svoje ciele v oblasti klímy a energie vytýčené na obdobie do roku 2030.

Investície boli vyčlenené pre Rumunsko (1,391 miliardy eur), Českú republiku (520 miliónov), Poľsko (244,2 milióna), Litvu (85 miliónov), Maďarsko (74,3 milióna), Slovensko (49,5 milióna) a Chorvátsko (40 miliónov).

Uzatvára sa tým tretí investičný cyklus modernizačného fondu. Uvedené sumy predstavujú výrazný nárast vo financovaní v porovnaní s predchádzajúcimi investičnými cyklami.

Výkonný podpredseda EK zodpovedný za Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti pripomenul, že modernizačný fond je "európska solidarita v praxi", ktorá funguje na základe príjmov zo systému obchodovania s emisiami a dosahuje konkrétne výsledky. "Prijímateľským krajinám pomáha znižovať emisie skleníkových plynov v kľúčových sektoroch a dosahovať stav klimatickej neutrálnosti. Okrem toho je táto finančná injekcia k dispozícii na odštartovanie projektov, ktoré pomôžu urýchliť energetickú transformáciu v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu," uviedol v správe pre médiá.

Viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Ambroise Fayolle spresnil, že 2,4 miliardy eur podporí 45 investičných návrhov, ktoré siedmim krajinám pomôžu pri modernizácii ich energetických systémov a zlepšovaní ich energetickej efektívnosti.      

Z modernizačného fondu sa podporuje 45 investičných návrhov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, modernizácie energetických sietí a energetickej efektívnosti v sektore energetiky, priemysle, budovách i doprave, ako aj náhrada výroby energie z uhlia výrobou z paliva s nižšou uhlíkovou náročnosťou. Na Slovensku napríklad ide o projekt zameraný na obnovu a rozšírenie sietí diaľkového vykurovania a chladenia.

Lehota, ktorú prijímateľské členské štáty majú na predloženie investičných návrhov na možnú pomoc z modernizačného fondu, uplynie 16. augusta v prípade neprioritných návrhov a 13. septembra v prípade prioritných návrhov.

Modernizačný fond získava prostriedky z aukcií emisných kvót v rámci systém EÚ na obchodovanie s emisiami. Jeho účelom je podporovať desať krajín EÚ s nižšími príjmami pri ich prechode ku klimatickej neutralite. Dosiahnuť ju majú pomocou modernizácie svojho energetického sektora a systémov energie v širšom zmysle, zlepšovaním energetickej efektívnosti a umožnením spravodlivej transformácie. Prijímateľskými krajinami sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Modernizačný fond podporuje investície do výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, uskladňovania energie, modernizácie energetických sústav a sietí vrátane diaľkového vykurovania, potrubí a sietí, ako aj do spravodlivej transformácie v regiónoch závislých od uhlia.

V prvom roku prevádzky modernizačného fondu sa z neho sprístupnilo 898,43 milióna eur pre osem prijímateľských krajín. Za fungovanie fondu je zodpovedný príslušný prijímateľský členský štát v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a EIB.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu