EÚ vyplatila z modernizačného fondu 2,17 miliardy eur na energetické systémy


Dátum: 26.12.2023

Obrázok k aktualite EÚ vyplatila z modernizačného fondu 2,17 miliardy eur na energetické systémy
Deviatim členským štátom vyplatila Európska únia (EÚ) z modernizačného fondu 2,17 miliardy eur na pomoc pri modernizácii energetických systémov. Investície majú pomôcť krajinám EÚ pri plnení cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Vyplýva to zo stanoviska Európskej komisie (EK). Financie majú tiež pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov v energetike, priemysle, doprave a majú zvýšiť energetickú efektívnosť. Podpora z modernizačného fondu bola tento rok pre Slovensku vo výške 60 miliónov eur.

Celkové investície z modernizačného fondu na rok 2023 dosiahli výšku 4,66 miliardy eur, pričom EÚ podporila 50 projektov. "Tieto investície sú príkladom nášho záväzku bojovať proti zmene klímy a podporovať členské štáty na ich ceste ku klimatickej neutralite. Modernizačný fond je v tejto súvislosti veľmi dôležitým nástrojom," uviedol výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Projekty sú zamerané na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, modernizáciu energetických sietí, energetickú efektívnosť a nahradenie výroby uhlia menej uhlíkovo náročnými palivami. Na Slovensku išlo o modernizáciu energetických sietí vrátane uskladňovania energie a zvýšenie energetickej účinnosti v krajine. Prostriedky získava modernizačný fond z aukcií emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Fond má cieľ podporovať desať krajín EÚ s nižšími príjmami pri ich prechode ku klimatickej neutralite. Prijímajúcimi krajinami sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. V roku 2024 bude z modernizačného fondu poskytnutá finančná podpora aj Grécku, Portugalsku a Slovinsku.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu